e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Metronidazole Induced Encephalopathy and Sudden Hearing Loss – A Case Report

Submitted : 02.03.2023 Accepted : 03.11.2023 Published: 14.11.2023

Abstract

After using medication, patients can apply to the emergency department with neurological
symptoms. In this case, we aimed to present a patient with sudden hearing loss, imbalance and
speech disorder after metronidazole use. The reason for presenting this case is that unlike other
cases in the literature, this is the first case showing that MRI findings regressed with clinical
improvement of the patient. A 65-year-old male patient was admitted to the emergency service with
sudden hearing loss three days after metronidazole use, followed by speech and balance disorders.
Diffusion restriction was observed in the corpus callosum in the magnetic resonance images (MRI),
and a hyperintense signal change was observed at this level in the fluid-attenuated inversion
recovery (FLAIR) series. Shortly after metronidazole was discontinued, the patient's clinical condition started to improve. The patient, whose previous findings regressed on the subsequent control MRI, was discharged. Drug induced toxicity should be kept in mind in patients presenting with neurological symptoms.
Keywords: Metronidazole , encephalopathy , ototoxicity

Özet

İlaç kullanımı sonrasında hastalar nörolojik semptomlarla acil servise başvurabilirler. Bu vakada, metronidazol kullanımından sonra ani işitme kaybı, denge kaybı ve konuşma bozukluğu olan bir hastayı sunmayı amaçladık. Bu vakanın sunulma nedeni, literatürdeki diğer vakalardan farklı olarak, ilk kez bir hastanın klinik iyileşmesi ile birlikte manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularının gerilediğini gösteren bir vakadır. 65 yaşındaki erkek hasta, metronidazol kullanımından 3 gün sonra gelişen ani işitme kaybı ve bunu takiben gelişen konuşma ve denge bozuklukları ile acil servise başvurdu. MRG ile corpus callosumda difüzyon kısıtlılığı gözlendi ve bu düzeyde fluid-attenuated inversion recovery (FLAIR) serisinde hiperintens sinyal değişimi gözlendi. Metronidazol kesildikten kısa süre sonra hastanın klinik durumu düzelmeye başladı. Önceki bulguları sonraki kontrol MRG'de gerileyen hastanın taburcu edildiği görüldü. Nörolojik semptomlarla başvuran hastalarda ilaç kaynaklı toksisite akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Metronidazol , ensefalopati , ototoksisite

Who liked this


No Record

Followers


No record