e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Hidden Threat in the Black Sea; Rip Currents and Drowning Risk: Case Report

Submitted : 12.09.2021 Accepted : 07.11.2021 Published: 20.12.2021

Abstract

Drowning in water is a condition experienced mainly by accident and caused by suicide or murder, where respiratory failure happens because of being exposed to fluids. While drowning mostly occurs due to the inability to swim, rip currents are among the significant reasons. Effective interventions, including early rescue, respiratory tract safety, and oxygen support, increase survival chances. In this case report, it was aimed to emphasize that mortality and morbidity can be reduced by the correct and effective management of drowning patient at the scene and in the emergency service, based on the case of drowning, which was a 61-year-old male who was brought to the emergency service with the unconscious and a deep acidosis clinic.
Keywords: Emergency , Drowning , Acidosis , Prognosis , Prevention

Özet

Suda boğulmalar, daha çok kaza olmak üzere intihar ya da cinayet nedenli de karşımıza çıkabilen, sıvılara maruz kalma sonucu solunum işlevinin yerine getirilememesi durumudur. Daha çok yüzme bilmemekten kaynaklansa da rip adı verilen çeken akıntılar da diğer önemli nedenlerdendir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında hastanın ilk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra hava yolu güvence altına alınmalı, hemen oksijen başlanmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Bu yazıda da akıntıya kapılıp suda boğulma tehlikesi geçiren, acile ilk getirildiğinde bilinci kapalı ve derin asidozu olmasına rağmen sekelsiz iyileşip taburcu edilen hasta üzerinden suda boğulma ile karşılaşıldığında yapılması gerekenlere ve Karadeniz kıyılarında daha sık görülen rip akıntılarına dikkat çekmek amacıyla 61 yaşında erkek olguyu sunuyoruz.
Anahtar kelimeler: Acil , Boğulma , Asidoz , Prognoz , Müdahale

Who liked this


No Record

Followers


No record