Create Account
Forget Password

Authors

Saliha Karagöz Eren
Kayseri Şehir Eğitim ve Araş...
Yunus Dönder
Kayseri Şehir Eğitim ve Araş...
Ömer Topuz
Kayseri Şehir Eğitim ve Araş...
Tamer Ertan
Kayseri Şehir Eğitim ve Araş...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Auto-Amputation of Nipple-Areolar Complex Due to Breast Carcinoma

Auto-Amputation of Nipple-Areolar Complex
Articles > General Surgery
Submitted : 14.06.2021
Accepted : 24.09.2021
Published: 19.11.2021

Abstract

Auto-amputation has been reported in the literature for various organs of the body. However, there have been limited case reports in the literature with auto-amputation of the breast. In the examination of a 60-year-old female patient who presented with an open wound in the breast, it was observed that there was no left nipple-areolar complex. The patient had an undiagnosed psychiatric disease. In this article, it is aimed to present a case of auto-amputation due to breast cancer in the light of the literature.
Keywords: Auto-amputation , breast cancer , diagnosis , nipple

Özet

Vücudun çeşitli organları için oto-amputasyon olguları bildirilmiştir ancak memenin oto-amputasyonu ile ilgili sınırlı sayıda vaka bildirimi bulunmaktadır. Tanı konmamış bir psikiyatrik hastalık öyküsü olan ve sol memede açık yara yakınması ile başvuran 60 yaşındaki kadın hastanın sol meme başı-areolar kompleksin olmadığı görüldü ve meme kanseri tanısı konuldu. Bu yazıda, meme kanserine bağlı gelişen oto-amputasyon olgusunun literatür eşliğinde sunulması amaçlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Oto-amputasyon , meme kanseri , tanı , meme başı
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.