e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Auto-Amputation of Nipple-Areolar Complex Due to Breast Carcinoma

Submitted : 14.06.2021 Accepted : 24.09.2021 Published: 19.11.2021

Abstract

Auto-amputation has been reported in the literature for various organs of the body. However, there have been limited case reports in the literature with auto-amputation of the breast. In the examination of a 60-year-old female patient who presented with an open wound in the breast, it was observed that there was no left nipple-areolar complex. The patient had an undiagnosed psychiatric disease. In this article, it is aimed to present a case of auto-amputation due to breast cancer in the light of the literature.
Keywords: Auto-amputation , breast cancer , diagnosis , nipple

Özet

Vücudun çeşitli organları için oto-amputasyon olguları bildirilmiştir ancak memenin oto-amputasyonu ile ilgili sınırlı sayıda vaka bildirimi bulunmaktadır. Tanı konmamış bir psikiyatrik hastalık öyküsü olan ve sol memede açık yara yakınması ile başvuran 60 yaşındaki kadın hastanın sol meme başı-areolar kompleksin olmadığı görüldü ve meme kanseri tanısı konuldu. Bu yazıda, meme kanserine bağlı gelişen oto-amputasyon olgusunun literatür eşliğinde sunulması amaçlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Oto-amputasyon , meme kanseri , tanı , meme başı

Who liked this


No Record

Followers


No record