e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Concurrent Ischemic Stroke and Peripheral Facial Paralysis Case Detected After Coronavac Vaccine

Submitted : 30.03.2021 Accepted : 24.09.2021 Published: 10.11.2021

Abstract

Introduction
Neurologic complications can be seen quite frequently in Covid 19 disease that develops due to Sars Cov 2 virus. Coronavac vaccine can administer in our country over the age of 60, and there is no clear data on neurological complications yet.
Aim
We wrote this case to emphasize the association of possible neurological pictures that may develop after vaccination.
Case
A 77-year-old male patient complained of sudden speech slurring around 17:00 after the first covid vaccine was administered at 10:30. On examination, his speech was dysarthric, and he had left peripheral facial paralysis. Brain diffusion MRI showed acute ischemia in the right frontal lobe posterior to the anterior central sulcus. Antiaggregant treatment started for ischemic cerebrovascular disease and treatment for peripheral facial paralysis. During the treatment process, the patient's speech disorder improved to a great extent and the peripheral facial paralysis improved by half.
Discussion
Covid 19 disease includes prothrombotic processes. When we browse the literature, there is no plain data regarding the post-vaccination stroke cases. Remarkably, we can see both peripheric and central neurologic complaints together after vaccination.
Keywords : Covid-19 , vaccine , stroke , facial paralysis

Turkish Abstract

Sars-CoV-2 virüsüne bağlı gelişen COVID-19 hastalığında nörolojik komplikasyonlar da oldukça sık görülebilmektedir. Ülkemizde uygulanan coronavac aşısı 60 yaş üstü uygulanabilmekte olup nörolojik komplikasyonlar hakkında net bir veri henüz yoktur
Bu vaka aşı sonrası gelişebilecek olası nörolojik tablolarının birlikteliğini vurgulamak için yazılmıştır.
77 yaşında diyabetes mellitus öyküsü olan erkek hasta, ilk doz covid aşısının saat 10:30’da uygulanması sonrası saat 17:00 civarı ani gelişen konuşmada peltekleşme ve ağızda kayma şikayetleri olmuş. Muayenede bilinç açık, koopere, oryante, pupiller izokorik, IR +/+, konuşma dizartrik idi, sol periferik fasiyal paralizi mevcuttu. Beyin MR ve beyin diffüzyon MR görüntülemede sağ frontal lob posteriorda santral sulkus anteriorunda akut iskemi ile uyumlu difüzyon kısıtlılığı saptandı. İskemik serebrovasküler hastalık etyolojisine yönelik yapılan karotis-vertebral doppler ultrasonda damar patolojisi saptanmadı. Çekilen toraks tomografisinde covid bulguları yoktu. Hastaya antiagregan tedavi ile periferik fasiyal paralizi şikayetine yönelik prednizolon ile oral metilkobalamin tedavisi başlandı. Tedavi sürecinde hastanın konuşma bozukluğunun büyük oranda, periferik fasiyal paralizi tablosunun ise yarı yarıya düzeldiği izlendi.
Covid-19 hastalığı protrombotik süreçler içermektedir. Literatür tarandığında aşı sonrası gelişen inme tabloları açısından net veri bulunmamaktadır. Aşı sonrası hem periferik hem santral nörolojik şikayetlerinin olması da her iki tablonun beraber de görülebileceği açısından dikkat çekicidir.
Turkish Keywords : , Covid-19 , aşı , inme , fasiyal paralizi

Introduction

Sars Cov 2 virüsüne bağlı gelişen Covid 19 hastalığı ilk kez Aralık 2019’da tanımlanmış olup iyi bilinen solunumsal patolojisinin yanı sıra bir çok nörolojik manifestasyon ve komplikasyonlar da bu durumla ilişkilendirilerek bildirilmiştir1. İtalyada yapılan bir çalışmada Covid 19 tanısı kesin olan ve venöz tromboembolizm profilaksisi uygulanmasına rağmen %2.5 oranında iskemik stroke hastalarında artış izlenmiştir2. Covid 19’a karşı ilk aşı Rusya tarafından geliştirilmiş olup 11 ağustos 2020’de onaylanmıştır3. Ülkemizde Çin Halk Cumhuriyeti tarafından üretilen Coronavac inaktif virüs aşısı uygulanmaktadır. Coronavac aşısının 60 yaş ve üzeri hastalarda da etkin ve güvenli olduğu bildirilmiştir . Aşı sonrası yan etkiler genellikle hafif (enjeksiyon yerinde ağrı, şişme, ateş, yorgunluk, öksürük, baş ağrısı vb.)  olmakla birlikte bazı hastalarda allerjik reaksiyon, tansiyon yüksekliği, periferik ödem, çarpıntı gibi yan etkiler de görülebilmektedir4.

Case Report

77 yaşında diyabetes mellitus öyküsü olan erkek hasta, ilk doz covid aşısının saat 10:30’da uygulanması  sonrası  saat 17:00 civarı ani gelişen  konuşmada  peltekleşme ve ağızda kayma  şikayetleri  olmuş.  Nörolojik muayenesinde bilinç açık, koopere, oryante, pupiller  izokorik,  IR  +/+, konuşma dizartrik idi, sol periferik fasiyal paralizi mevcuttu (Şekil 2). Kuvvet muayenesinde patoloji saptanmadı. Duyu muayenesinde sol yanakta hipoestezi dışında muayene bulgusu yoktu, yürümede ataksi saptanmadı.  Çekilen beyin tomografide intrakraniyal hemoraji saptanmadı.  Beyin MR ve beyin diffüzyon MR görüntülemede sağ frontal lob posteriorda santral sulkus anteriorunda  akut iskemi ile uyumlu difüzyon kısıtlılığı saptandı (Şekil 1).

Şekil 1A
Hastanın beyin diffüzyon MR ve ADC sekans görüntüleri
Şekil 1B
Hastanın beyin diffüzyon MR ve ADC sekans görüntüleri
Şekil 1C
Hastanın beyin diffüzyon MR ve ADC sekans görüntüleri
Şekil 1D
Hastanın beyin diffüzyon MR ve ADC sekans görüntüleri
Şekil 2
Hastanın periferik fasiyal paralizi bulgusu

 

İskemik serebrovasküler hastalık etyolojisine yönelik yapılan karotis-vertebral doppler ultrasonda damar patolojisi saptanmadı. Kardiyak değerlendirmesinde ekokardiyografi bulgularında ejeksiyon fraksiyon: %55, inferior lateral duvar hipokinetik  1. derece mitral yetmezlik, 1. derece aort yetmezliği, aort kökünde hafif genişleme mevcuttu. EKG normal sinüs ritmindeydi.  Çekilen göğüs tomografisinde covid bulguları yoktu. Hastaya kan sulandırıcı tedavi ile periferik fasiyal paralizi şikayetine yönelik prednizolon ile oral metilkobalamin tedavisi başlandı.  Tedavi sürecinde hastanın konuşma bozukluğunun büyük oranda,  periferik fasiyal paralizi tablosunun ise yarı yarıya düzeldiği izlendi.

Discussion

Bilindiği üzere covid-19 hastalığı protrombotik süreçler içermektedir5. Literatür tarandığı zaman aşı sonrası gelişen inme tabloları açısından net bir veri bulunmamaktadır. Pfizer-Biontech aşısı sonrası gelişmiş periferik fasiyal paralizi olguları bildirilmiş olmakla birlikte Coronavac aşısı ile ilgili kesin bir veri yoktur6. Ancak insidental olarak da saptanabilecek bu durumun covid virüsünün trombotik ve immünolojik yan etkileri de dikkate alınarak aşı beraber görülebileceği olasılığı da dikkate alınmalıdır.

Bu vaka ile covid aşısı sonrası gelişebilecek nörolojik komplikasyonlara dikkat çekmek için yazılmıştır. Aynı anda hem periferik hem santral nörolojik şikayetlerinin olması da aşı sonrası her iki tablonun da beraber görülebileceği açısından dikkat çekicidir.

References

  1. Padda I et al. The Neurological Complexities and Prognosis of COVID-19. SN Compr Clin Med. 2020 Sep 29:1-12. doi: 10.1007/s42399-020-00527-2. Epub ahead of print. PMID: 33015552; PMCID: PMC7522181.
  2. Bridwell R, Long B, Gottlieb M. Neurologic complications of COVID-19. Am J Emerg Med. 2020 Jul;38(7):1549.e3-1549.e7. doi: 10.1016/j.ajem.2020.05.024. Epub 2020 May 16. PMID: 32425321; PMCID: PMC7229718.
  3. Burki TK. The Russian vaccine for COVID-19. Lancet Respir Med. 2020 Nov;8(11):e85-e86. doi: 10.1016/S2213-2600(20)30402-1. Epub 2020 Sep 5. PMID: 32896274; PMCID: PMC7837053.
  4. Wu Z et al. Safety, tolerability, and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine (CoronaVac) in healthy adults aged 60 years and older: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 clinical trial. Lancet Infect Dis. 2021 Feb 3:S1473-3099(20)30987-7. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30987-7. Epub ahead of print. PMID: 33548194; PMCID: PMC7906628.
  5. Berlit P et al. "Neurological manifestations of COVID-19" - guideline of the German society of neurology. Neurol Res Pract. 2020 Dec 2;2:51. doi: 10.1186/s42466-020-00097-7. PMID: 33283160; PMCID: PMC7708894.
  6. Repajic M et al. Bell's Palsy after second dose of Pfizer COVID-19 vaccination in a patient with history of recurrent Bell's palsy. Brain Behav Immun Health. 2021;13:100217. doi:10.1016/j.bbih.2021.100217.

 

 

Who liked this


No one liked this yet.

Followers