e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Concurrent Ischemic Stroke and Peripheral Facial Paralysis Case Detected After Coronavac Vaccine

Submitted : 30.03.2021 Accepted : 24.09.2021 Published: 10.11.2021

Abstract

Introduction
Neurologic complications can be seen quite frequently in Covid 19 disease that develops due to Sars Cov 2 virus. Coronavac vaccine can administer in our country over the age of 60, and there is no clear data on neurological complications yet.
Aim
We wrote this case to emphasize the association of possible neurological pictures that may develop after vaccination.
Case
A 77-year-old male patient complained of sudden speech slurring around 17:00 after the first covid vaccine was administered at 10:30. On examination, his speech was dysarthric, and he had left peripheral facial paralysis. Brain diffusion MRI showed acute ischemia in the right frontal lobe posterior to the anterior central sulcus. Antiaggregant treatment started for ischemic cerebrovascular disease and treatment for peripheral facial paralysis. During the treatment process, the patient's speech disorder improved to a great extent and the peripheral facial paralysis improved by half.
Discussion
Covid 19 disease includes prothrombotic processes. When we browse the literature, there is no plain data regarding the post-vaccination stroke cases. Remarkably, we can see both peripheric and central neurologic complaints together after vaccination.
Keywords: Covid-19 , vaccine , stroke , facial paralysis

Özet

Sars-CoV-2 virüsüne bağlı gelişen COVID-19 hastalığında nörolojik komplikasyonlar da oldukça sık görülebilmektedir. Ülkemizde uygulanan coronavac aşısı 60 yaş üstü uygulanabilmekte olup nörolojik komplikasyonlar hakkında net bir veri henüz yoktur
Bu vaka aşı sonrası gelişebilecek olası nörolojik tablolarının birlikteliğini vurgulamak için yazılmıştır.
77 yaşında diyabetes mellitus öyküsü olan erkek hasta, ilk doz covid aşısının saat 10:30’da uygulanması sonrası saat 17:00 civarı ani gelişen konuşmada peltekleşme ve ağızda kayma şikayetleri olmuş. Muayenede bilinç açık, koopere, oryante, pupiller izokorik, IR +/+, konuşma dizartrik idi, sol periferik fasiyal paralizi mevcuttu. Beyin MR ve beyin diffüzyon MR görüntülemede sağ frontal lob posteriorda santral sulkus anteriorunda akut iskemi ile uyumlu difüzyon kısıtlılığı saptandı. İskemik serebrovasküler hastalık etyolojisine yönelik yapılan karotis-vertebral doppler ultrasonda damar patolojisi saptanmadı. Çekilen toraks tomografisinde covid bulguları yoktu. Hastaya antiagregan tedavi ile periferik fasiyal paralizi şikayetine yönelik prednizolon ile oral metilkobalamin tedavisi başlandı. Tedavi sürecinde hastanın konuşma bozukluğunun büyük oranda, periferik fasiyal paralizi tablosunun ise yarı yarıya düzeldiği izlendi.
Covid-19 hastalığı protrombotik süreçler içermektedir. Literatür tarandığında aşı sonrası gelişen inme tabloları açısından net veri bulunmamaktadır. Aşı sonrası hem periferik hem santral nörolojik şikayetlerinin olması da her iki tablonun beraber de görülebileceği açısından dikkat çekicidir.
Anahtar kelimeler: Covid-19 , aşı , inme , fasiyal paralizi

Who liked this


No Record

Followers


No record