e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

The 10-Year Story of A Pen in The Gastrointestinal System

Submitted : 20.11.2020 Accepted : 13.12.2020 Published: 30.03.2021

Abstract

Foreign bodies that are swallowed accidentally and / or due to psychiatric disorders can be seen mostly in childhood, but also in adults. Treatment option for ingested foreign body; it may vary according to the physical properties of the foreign body and its position in the gastrointestinal system. In this case; we will present the clinical picture caused by the ballpoint pen, which is known to have been in the gastrointestinal system for about 10 years in a detailed post-operative anamnesis that constitutes the clinic of acute abdomen.
Keywords: Pen , 10 years , Acute Abdomen , Laparotomy

Özet

Yanlışlıkla ve/veya psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle yutulan yabancı cisimler, çoğunlukla çocukluk çağında görülebilmekle beraber yetişkinlerde de görülebilmektedir. Yutulan yabancı cisim için yapılacak olan tedavi seçeneği; cismin fiziksel özelliklerine ve gastrointestinal sistemdeki konumuna göre değişebilmektedir. Bu olgumuzda; akut karın kliniği oluşturan, ameliyat sonrası yapılan ayrıntılı anamnezinde yaklaşık 10 yıldır gastrointestinal sistemde olduğu öğrenilen tükenmez kalemin sebep olduğu klinik tabloyu sunacağız.
Anahtar kelimeler: Kalem , 10 yıl , Akut karın , Laparotomi

Who liked this


Sinan Hatipoğlu
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakülte...
31.12.2021

Followers


Sinan Hatipoğlu
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakülte...
31.12.2021