e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

A Rare Cause of Acute Large Bowel Obstruction, Rectosigmoid Endometriosis

Submitted : 23.06.2020 Accepted : 13.08.2020 Published: 04.09.2020

Abstract

Endometriosis is the location of structures belonging to the endometrium outside the uterus. In 3.8% to 37% of cases, the disease can affect the large intestine and small intestine. Due to their close relationship, the sigmoid colon and rectum are most frequently affected. Endometriosis causing acute large intestine obstruction is extremely rare. Due to nonspecific symptoms, it is difficult to make an accurate diagnosis before the operation. It is difficult to differentiate symptoms from intestinal cancers due to the similarity of clinical and radiological findings. Intestinal endometriosis should be kept in mind in young women of reproductive age presenting with intestinal obstruction. Surgical treatment is inevitable in case of obstruction. In this report, we present a 38-year-old woman with acute colonic obstruction caused by endometriosis. The patient, who could not undergo endoscopic decompression due to mucosal stenosis, underwent laparoscopic low anterior resection.
Keywords: Endometriosis , Colonic endometriosis , Large bowel obstruction

Özet

Endometriozis, endometriuma ait yapıların uterus dışında yerleşimidir. Vakaların %3,8 ile %37?sinde hastalık kalın bağırsakları ve ince bağırsakları etkileyebilir. Yakın ilişkileri nedeniyle en sık sigmoid kolon ve rektum etkilenir. Akut kalın bağırsak obstrüksiyonuna neden olan endometriozis oldukça nadir görülür. Spesifik olmayan semptomlar nedeniyle operasyondan önce kesin tanı koymak zordur. Semptomların, klinik ve radyolojik bulguların benzerliği nedeniyle intestinal kanserlerden ayrımı güçtür. İntestinal obstrüksiyonla başvuran üreme çağındaki genç kadınlarda intestinal endometriozis akılda tutulmalıdır. Obstrüksiyon durumunda cerrahi tedavi kaçınılmazdır. Bu yayında endometriozisin neden olduğu akut kalın bağırsak obstrüksiyonu bulunan 38 yaşında bir kadın hastayı sunuyoruz. Mukozal darlık nedeniyle endoskopik dekompresyon uygulanamayan hastaya laparaskopik aşağı (low) anterior rezeksiyon uygulandı.
Anahtar kelimeler: Endometriozis , Kolonik endometriozis , Kalın bağırsak obstrüksiyonu

Who liked this


Ayberk Dursun
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma...
07.09.2020

Followers


Ayberk Dursun
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma...
11.09.2020