e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

A Case Report From Mother To Her Baby With HIV Transmission

Submitted : 25.12.2019 Accepted : 24.09.2021 Published: 30.09.2021

Abstract

About 37 million people are infected with immunodeficiency virus (HIV) in the World. The majority of HIV-infected individuals (53.5%) are female and are in the 15-49 age group. In the majority of children under 15 years of age are HIV transmission occurs from the mother. HIV infection can be transmitted during pregnancy, at birth or by breastfeeding. If the necessary measures are not taken, the probability of this transmission is around 30%. As a result of studies conducted for this purpose in recent years, the number of newly diagnosed HIV infections among children has decreased by 58%. In this case report, we present a case of a baby with a positive anti-HIV test at the age of three months who was found to have HIV from her mother through breastfeeding.
Keywords: HIV , pregnancy , breastfeeding , transmission

Özet

Dünyada yaklaşık 37 milyon insan immun yetmezlik virüsü (HIV) ile infektedir. Kadınlar HIV ile infekte bireylerin %53,5? ini oluşturur ve çoğunluğu 15-49 yaş grubundadır. On beş yaş altı çocukların büyük kısmında HIV bulaşı anneden olmaktadır. Annenin viral yükü bu geçişte belirleyicidir. HIV infeksiyonu gebelik esnasında, doğumda ya da emzirme ile bebeğe bulaşabilmektedir. Gerekli tedbirler alınmadığında bu bulaş ihtimali yaklaşık %30 civarındadır. Bu nedenle özellikle gebelikte ve doğumda viremiye ilişkin faktörlerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması anneden bebeğe HIV geçişini önemli oranda azaltacaktır. Son yıllarda bu amaçla yapılan yoğun çalışmalar sonucunda tüm dünyada çocuklar arasında yeni tanı alan HIV infeksiyonlu olgu sayısı yaklaşık %58 oranında azalmıştır. Bu olgu sunumunda, üç aylıkken solunum yetmezliğiyle yatırıldığı hastanede anti-HIV testi pozitif saptanan ve annesinden emzirme yoluyla HIV bulaştığı anlaşılan bir bebek olgusu sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: HIV , gebelik , emzirme , bulaş

Who liked this


No Record

Followers


No record