e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Esophageal Perforation after Thyroidectomy

Submitted : 01.11.2019 Accepted : 19.11.2019 Published: 05.03.2020

Abstract

Esophageal perforation is associated with high morbidity and mortality. It is an extremely rare complication of thyroid surgery. If an eritematous eruption or pus is seen on the incision site, manifestations may be associated with esophageal perforation or an esophageal fistula. Delay in diagnosis of an esophagial perforation may increase morbidity and mortality. There are treatment options varying from clinical observation to esophagectomy. Treatment modality should be performed according to patients clinical situation and the defect size. In this case we present postoperative threatment of a 53 year old female patient with esophagial perforation after bilateral total thyroidectomy.
Keywords: Esophageal perforation , Surgery of complication , Tyroidectomy

Özet

Özofagus perforasyonu yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Özofagus perforasyonu tiroid cerrahisinde nadir görülen bir komplikasyondur. İnsizyon bölgesinde kızarıklık ve kötü kokulu akıntı olan hastalarda özofageal perforasyona bağlı fistül olabileceği akılda tutulmalıdır. Özofagus perforasyonunun tanısındaki gecikmeler mortalite ve morbiditeyi daha da arttırmaktadır. Tedavisinde hastanın klinik durumu ve defektin büyüklüğüne göre konservatif izlemden özofagostomiye kadar değişik seçenekler vardır. Bu çalışmada, multinodüler guatr nedeniyle, bilateral total tiroidektomi operasyonu uygulanan 53 yaşındaki kadın hasta ve operasyon sonrası oluşan özofagus perforasyonunun tedavi yönetimi sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Özofagus perforasyonu , Komplikasyon cerrahisi , Tiroidektomi

Who liked this


No Record

Followers


Burhan Hakan Kanat
SBÜ Elazığ Sağlık Uygulama ve Ara...
16.03.2020