e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Ganglion Cyst of the Posterior Cruciate Ligament: A Case Report

Submitted : 14.10.2019 Accepted : 26.02.2020 Published: 26.03.2020

Abstract

Ganglion cysts are cystic lesions that contain gel consistency, viscous, yellowish liquid. The exact etiology of ganglion cysts is unknown. They are usually seen on the hand, elbow and the feet. Intra-articular ganglion cyst of the knee is rare and the cysts arising from the posterior cruciate ligament are less common than the cysts of the anterior cruciate ligament. In this article, we aimed to present the magnetic resonance imaging findings of a patient with a ganglion cyst of the posterior cruciate ligament.
Keywords: Posterior cruciate ligament , ganglion cyst , magnetic resonance imaging

Özet

Ganglion kistleri, jel kıvamında, visköz, sarımsı renkte sıvı içeren kistik lezyonlardır. Ganglion kistlerinin kesin etyolojisi bilinmemektedir. Sıklıkla el, el bileği ve ayaklarda görülürler. Dizin intra-artiküler ganglion kisti nadirdir ve arka çapraz bağdan kaynaklanan kistler ön çapraz bağ kistlerine göre daha az görülür. Bu yazıda, arka çapraz bağ ganglion kisti saptadığımız bir hastanın manyetik rezonans görüntüleme bulgularını sunmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Arka çapraz bağ , Ganglion kisti , Manyetik rezonans görüntüleme

Who liked this


No Record

Followers


No record