e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Tuber Cinereum Lipoma: Magnetic Resonance Imaging Findings

Submitted : 30.09.2019 Accepted : 26.02.2020 Published: 26.03.2020

Abstract

Intracranial lipomas are extremely rare congenital brain malformations. They are usually asymptomatic. However, they may be symptomatic according to their localization. They are generally localised on or near the midline structures of the cerebrum. In this study, we present magnetic resonance imaging findings of a patient who presented with headache and diagnosed as tuber cinereum lipoma.
Keywords: Intracranial , lipoma , magnetic resonance imaging

Özet

İntrakranial lipomlar, oldukça ender görülen konjenital beyin malformasyonları olup genellikle asemptomatiktirler. Bununla beraber lokalizasyonuna göre klinik belirti verebilirler. Sıklıkla intrakranial olarak orta hatta veya orta hatta yakın yerleşirler. Bu çalışmada, başağrısı şikayeti ile başvuran ve tuber cinereum lipomu tanısı alan bir hastanın manyetik rezonans görüntüleme bulguları sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: İntrakranial , lipom , manyetik rezonans görüntüleme

Who liked this


No Record

Followers


No record