e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Preauricular Metastasis of Nasopharyngeal Carcinoma

Submitted : 21.09.2019 Accepted : 15.10.2019 Published: 13.01.2020

Abstract

Nasopharyngeal carcinoma can be seen in three histological types, good differentiated, poor differentiated and undifferentiated. The poor differentiated type is prone to lymph node metastasis and distant metastasis. Nasopharyngeal carcinoma, which frequently originates from Rosenmüller fossa, performs local spread most commonly in the postero-lateral direction, and distant metastases to the bones, lung and liver according to the order of frequency. In this presentation, we report a case of temporal region metastasis in a 54 year old female patient with her history and clinical features.
Keywords: Poor differantiated carcinoma , nasopharynx , temporal region , ear metastasis

Özet

Nazofarenks karsinomu, iyi diferansiye, kötü diferansiye ve indiferansiye olmak üzere üç histolojik tipte görülebilmektedir. Az diferansiye tip özellikle lenf nodu metastazı ve uzak metastaz yapmaya meyillidir. Sıklıkla Rozenmüller fossa kaynaklı olan nazofarenks karsinomu, lokal yayılımını en sık postero-lateral yönde yaparken uzak metastazlarını ise sıklık sırasına göre kemik, akciğer ve karaciğere yapmaktadır. Burada öykü ve klinik özellikleriyle 54 yaşında kadın hastada temporal bölge metastazı saptanan olgu sunuldu.
Anahtar kelimeler: Az diferansiye karsinom , nazofarenks , temporal bölge , kulak metastazı

Who liked this


No Record

Followers


No record