e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

A New Technique for the Management of Postoperative Esophagojejunal Stricture: Balloon Dilation after Endoscopic Incision with Sphincterotomy

Submitted : 07.09.2019 Accepted : 08.11.2019 Published: 13.01.2020

Abstract

Esophagojejunal anastomotic stricture is not an uncommon situation and minimal invasive procedures can easily save patients from big surgical operations. Herein, we present a 63- year-old patient with postoperative benign esophagojejunal stricture who was managed with a new endoscopic technique. We performed four to five radial incisions parallel to the longitude of the esophagus with sphincterotomy and then dilated the esophagus by 25 mm diameter endoscopic balloon. This endoscopic technique showed that sphincterotomic incisional treatment is easy to perform, well tolerated, and safe. This technique may be useful and an effective alternative procedure in patients with esophagojejunal anastomotic strictures who are not suitable for balloon dilation and stent placement or denying surgery.
Keywords: Esophagojejunal stricture , Endoscopic incision , Sphincterotomy

Özet

Özofagojejunal anastomoz darlıkları postoperatif süreçte karşılaşılabilen ve genellikle minimal invaziv prosedürler ile tedavi edilen bir komplikasyondur. Bu yazıda, postoperatif benign özofagojejunal darlığı olan ve yeni bir endoskopik teknik ile tedavi edilen 63 yaşındaki hasta tanıtılmıştır. Sfinkterotomi ile özofagusta darlık olan alana paralel olarak 4-5 radyal insizyon yapılmış ve 25 mm çaplı endoskopik balon ile dilate edilmiştir. Bu olguyu sunma nedenimiz, sfinkterotomi ile insizyonel tedavinin kolay, iyi tolere edilebilen ve güvenli bir tedavi şekli olduğunu göstererek, bu tedavi şeklini desteklemektedir. Bu yeni teknik, balon dilatasyon ve stent yerleştirmeye uygun olmayan veya ameliyatı reddeden hastalar için faydalı ve etkili bir alternatif prosedür olabilir.
Anahtar kelimeler: Endoskopik insizyon , Özofagojejunal darlık , Sfinkteratomi

Who liked this


No Record

Followers


No record