e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Primary Extrahepatic Retroperitoneally Located Hydatid Cyst, Case Report

Submitted : 20.07.2019 Accepted : 25.08.2019 Published: 25.11.2019

Abstract

Hydatid disease is still endemic in many parts of the world and maintains its importance as a common health problem for our region and our country. Hydatid cyst develops most frequently in the liver and lung and causes hydatid disease. Hydatid cyst is a rare condition in the differential diagnosis of retroperitoneal masses. If retroperitoneal hydatid cyst is diagnosed, another focus should be sought. The treatment is the removal of the cyst content in the abdomen with total or partial cyst excision. Herein, we present a case of isolated primary retroperitoneal hydatid cyst without any other organ involvement.
Keywords: hydatid , cyst , retroperiton , mass

Özet

Kist hidatik hastalığı halen dünyanın birçok bölgesinde endemik olarak görülmekte ve bölgemiz ve ülkemiz için yaygın bir sağlık sorunu olarak önemini korumaktadır. En sık karaciğer ve akciğerde yerleşerek hastalık oluşturur. Kist hidatik, retroperitoneal kitlelerinin ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken nadir bir durumdur. Retroperitoneal kist hidatik ile karşılaşıldığında mutlaka başka odak araması yapılmalıdır. Tedavi total veya parsiyel kist eksizyonu ile birlikte kist içeriğinin karın içine bulaştırılmadan çıkarılmasıdır. Bu yazımızda, başka odağı saptanamayan izole primer retroperitoneal yerleşimli kist hidatik olgusu sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: hidatik , kist , retroperiton , kitle

Who liked this


No Record

Followers


No record