e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Bilateral Elastofibroma Dorsi: Case Report

Submitted : 14.02.2019 Accepted : 08.08.2019 Published: 28.01.2020

Abstract

Elastofibroma dorsi, is a rare, benign soft tissue tumor. We aimed to discuss magnetic resonance imaging findings of two cases with bilateral elastofibroma dorsi who presented with pain.
Keywords: Bilateral elastofibroma dorsi , Soft tissue , Benign tumor , Back pain

Özet

Elastofibroma dorsi, nadir görülen, benign bir yumuşak doku tümörüdür. Biz, bu yazımızda, ağrı nedeniyle bize müracaat eden, ve bilateral elastofibroma dorsi tesbit edilen iki kadın hastaya ait manyetik rezönans görüntüleme bulgularını tartışmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Bilateral elastofibroma dorsi , Yumuşak doku , Benign tümör , sırt ağrısı

Who liked this


No Record

Followers


No record