e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Lung Adenocarcinoma Diagnosed by Isolated Spleen Metastasis:Case Report

Submitted : 22.01.2019 Accepted : 21.02.2019 Published: 27.03.2019

Abstract

Primary and metastatic tumors of the spleen are rare except lymphoma involvement. Especially isolated splenic metastasis is very rare. We present a 34-year-old man with isolated splenic metastasis from pulmonary adenocarcinoma. Computed tomography (CT) scan of the chest revealed a central lung mass and a spleen lesion. The biopsy from the spleen was reported as compatible with adenocarcinoma metastasis. Interesting aspect of our case is the diagnosis of primary tumor from isolated spleen metastasis.
Keywords: Solitary splenic metastasis , Lung adenocarcinoma

Özet

Dalağın primer ve metastatik tümörleri lenfoma tutulumu dışında nadir görülür. Özellikle de izole dalak metastazı nadir görülmektedir. Biz 34 yaşında bir erkek hastada izole dalak metastazı yapan akciğer adenokarsinomu vakasını sunmaktayız. Çekilen toraks bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikinde akciğerde santral kitlesi ve dalakta lezyonu olan olgunun dalaktan yaptığımız biyopsi sonucu adenokarsinom metastazı ile uyumlu şeklinde raporlandı. Vakamızın ilginç yanı izole dalak metastazından primer tümör tanısı konulmasıdır.
Anahtar kelimeler: İzole dalak metastazı , Akciğer adenokarsinomu

Who liked this


No Record

Followers


No record