Create Account
Forget Password

Authors

Hayal Şimşek
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Turgay Şimşek
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Sertaç Ata Güler
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Nuh Zafer Cantürk
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Scar Endometriosis: Case Presentation

Scar Endometriosis
Articles > General Surgery
Submitted : 23.10.2018
Accepted : 26.11.2018
Published: 12.12.2018

Abstract

Endometriosis is a benign disease with active endometrial tissue outside the endometrial cavity. It is usually seen in the pelvis. Apart from the pelvis, it may be observed in the following sites ? the bowel, bladder, surgical scars, episiotomy scars, umbilicus, hernia sacs, lung and pleura, kidney and extremities. Scar endometriosis is rare and its differential diagnosis is difficult due to its nonspecific symptoms. It is often confused with other dermatological and surgical diseases. Therefore, diagnosis and treatment are delayed. The most common symptom is pain in the incision during menstrual periods. We wanted to present two patients who had complaints of mass and cyclic pain on the incision after caesarean section. Both patients underwent extensive excision and histopathological results were reported as endometriosis. A definitive diagnosis is made only by pathology and extensive excision is recommended to prevent recurrence. The most commonly mentioned reason in the literature are obstetric or gynecological operations. As the high frequency of cesarean section, its frequency increases. Incidence of incisional scar and cyclic pain should be considered in patients with pain.
Keywords: endometriosis , cesarean scar

Özet

Endometriozis benign bir hastalık olup aktif endometrial dokunun endometrial kavite dışında bulunması anlamına gelmektedir. Genellikle pelviste görülür. Pelvis dışında bağırsak, mesane, cerrahi skarlar, epizyotomi skarlar, umblikus, fıtık keseleri, akciğer ve plevra, böbrek ve ekstremitelerde izlenebilmektedir. Skar endometriozisi ise nadir görülür ve nonspesifik semptomları nedeniyle ayırıcı tanısı zordur. Genellikle, diğer dermatolojik ve cerrahi hastalıklar ile karışır. Bu nedenle tanı ve tedavisi gecikir. En sık semptom adet dönemlerinde insizyondaki ağrıdır. Biz sezaryen sonrası insizyonda ele gelen kitle ve siklik ağrı şikayeti olan iki hastayı sunmak istedik. Her iki hastaya olabildiğince geniş eksizyon uygulandı ve her ikisinin histopatoloik sonuçları endometriozis olarak raporlandı. Kesin tanı ancak patoloji ile konulmaktadır ve nüksü önlemek için geniş eksizyon önerilmektedir. Literatürde en çok bahsedilen sebep ise obstetrik veya jinekolojik operasyonlardır. Sezaryen oranlarının artması nedeniyle sıklığı artmaktadır. İnsizyonel skarda, kitle ve siklik ağrı ile gelen hastalarda skar endometriozisi mutlaka akla gelmelidir.
Anahtar kelimeler: endometriozis , sezaryen skarı
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.