e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Laryngopyocoele Presenting with Acute Airway Obstruction

Submitted : 10.09.2018 Accepted : 25.09.2018 Published: 16.10.2018

Abstract

Laryngocele is a cystic dilatation of the laryngeal saccule. It is thought that the increase of intralaryngeal pressure plays a role in the etiology. There are three types: external, internal and mixed. It usually causes neck mass, stridor, foreign body sensation in the throat, sore throat, and voice changes. The majority are diagnosed incidentally. In very large sized cases, it can create breathlessness by closing the respiratory tract. Malignancy may also accompany laryngocele. Infection of a laryngocele leads to a laryngopyocoele and it mimics deep neck infection. In this article, a 56-year-old male patient presented to the Emergency Department with a sudden onset of breathlessness and high fever and was diagnosed with a laryngopyocoele.
Keywords: Laryngocele , laryngopyocoele , airway obstruction

Özet

Laringosel, laringeal sakkülün kistik dilatasyonudur. Etiyolojisinde intralaringeal basınç artışının rol oynadığı düşünülmektedir. Eksternal, internal ve mikst olmak üzere üç tipi vardır. Genellikle boyunda kitle, stridor, boğazda yabancı cisim hissi, boğaz ağrısı ya da ses değişikliğine neden olur. Büyük bir kısmı rastlantısal olarak tanı alır. Çok büyük boyutta olan olgularda solunum yolunu kapatarak nefes darlığı yaratabilir. Ayrıca laringoselin içerisinde eş zamanlı malignite bulunabilir. Laringosel enfekte olabilir ve bu durumda laringopiyosel adını alır. Laringopiyosel klinik olarak derin boyun enfeksiyonunu taklit eder. Bu makalede ani gelişen nefes darlığı ve yüksek ateş şikayeti ile acil servise başvuran ve laringopiyosel tanısı alan 56 yaşında erkek hasta sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Laringosel , laringopiyosel , havayolu obstrüksiyonu

Who liked this


No Record

Followers


No record