e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

A rare obstructing gastric tumour: Schwannoma

Submitted : 28.05.2018 Accepted : 13.01.2019 Published: 04.03.2019

Abstract

Gastrointestinal stromal tumour (GIST)?s are tumors of mesenchymal origin. They are mostly located in the stomach and small bowel. Depending on its localization and dimension, the clinical presentations of GIST can be gastrointestinal bleeding, perforation and obstruction. GIS schwannomas are mostly located in the stomach, colonic and oesophagal cases are also reported in literature. Here, we report a case of a 69-year-old male patient who had a car accident and hospitalized for femur fracture by orthopaedic unit. He had undergone surgery for a gastric tumour in the ileus which pathologically was confirmed as incidental schwannoma.
Keywords: GIST , stomach schawannoma , obstruction

Özet

Mezenkimal kaynaktan gelişen, gastrointestinal sistem (GİS) kitleleri, gastrointestinal stromal tümör (GİST) olarak adlandırılır ve gastrointestinal sistemde en sık mide ve ince barsaklarda gözlenirler. GİST, lokalizasyon ve tümörün çapına bağlı olarak; gastrointestinal hemoraji, perforasyon veya obstrüksiyon gibi farklı klinik tablolarla karşımıza çıkmaktadır. GİS schwannomaları, sıklıkla mide yerleşimli olarak raporlansalar da, kolon ve özofagus lokalizasyonlu vakalar da literatürde bulunmaktadır.
Araç dışı trafik kazası nedeniyle femur kırığı tanısı alarak interne edilen ve daha sonra ileus gelişmesi sebebiyle acil şartlarda opere edilen ve obstrüktif insidental mide schwannoması saptanan hastayı sunmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: GIST , mide schwannoma , obstrüksiyon

Who liked this


No Record

Followers


No record