e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Different and Strange Foreign Bodies In The Rectum: Case Series Presentations

Submitted : 08.05.2018 Accepted : 07.06.2018 Published: 14.08.2018

Abstract

Foreign bodies in the rectum are seen very often in recent years. Because of their complications, they are one of the major surgical cases. Foreign bodies may enter the rectum in two ways ? by ingesting or by being forced through the anus. Foreign bodies can be found stuck in the rectum when ingested or pushed into the rectum by the anal canal route. Ingested foreign bodies are rarely hung on in the rectum or cause injury after they pass through the ileocecal valve. But the foreign bodies which are pushed through the anus usually cause rectal injuries. For this purpose they have to be immediately taken out without causing any rectal injuries. In this article we presented patients with different foreign bodies in the rectum that had been diagnosed fast and had taken out without any surgical interventions.
Keywords: Rectum , Foreign body , Perforation

Özet

Rektumdaki yabancı cisimler son yıllarda çok sık görülmektedir. Komplikasyonlarından dolayı, büyük cerrahi vakalar olarak değerlendirilmektedir. Rektumda, bulunan yabancı cisimler ya ağızdan yutulan cisimlerin rektumda takılması şeklinde veya anal kanal yoluyla rektuma sokulan cismin çıkarılamaması nedeni ile bulunmaktadır. Ağız yoluyla yutulan yabancı cisimler rektumda nadiren kalır veya ileoçekal valvdan geçtikten sonra perforsayona neden oldular. Ancak, anüsten itilen yabancı cisimler daha fazla rektal yaralanmalara neden olmaktadır. Bu amaçla, herhangi bir rektum yaralanmasına neden olmadan derhal çıkarılmaları gerekir. Bu yazıda, hızlı tanı koyduğumuz rektumda yabancı cisim hastalarının herhangi bir cerrahi girişim olmaksızın çıkarılmaları sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Rektum , Yabancı cisim , Perforasyon

Who liked this


No Record

Followers


No record