Create Account
Forget Password

Authors

Altuğ Kanbakan
İstanbul Üniversitesi Cerrah...
Fatih Çakmak
İstanbul Üniversitesi Cerrah...
Onur Yılmaz
Mardin Devlet Hastanesi
Yonca Senem Akdeniz
İstanbul Üniversitesi Cerrah...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Airway Management in a Patient With Maxillofaical Trauma

Airway Decision for Midface Trauma
Articles > Emergency Medicine
Submitted : 05.04.2018
Accepted : 29.04.2018
Published: 13.06.2018

Abstract

Airway management contains important procedural steps and possible red flags. If management is unsuccesful, morbidty and mortality rates are high in prehospital or hospital settings. Especially, maxillofaical injuries can become more of an issue due to possible association with hemorrage, increased secretions and dislodged teeth. Also trying to scale patient?s brain functions with Glasgow Coma Scale (GCS) for advanced airway intervention, may not be useful due to ocular injuries. With this case report, We?d want to emphasise that different airway options might be needed as a different approach for motor vehicle accident with multiple maxillofacial fracture and bilateral ocular injury.
Keywords: Airway , Maxillofacial , Entubation

Özet

Havayolu yönetimi, barındırdığı önemli işlem basamakları ve olası tehlike belirtileri nedeniyle gerek hastane öncesi gerek hastane şartlarında morbiditesi ve mortalitesi yüksek seyreden bir konudur. Özellikle maksillofasiyal yaralanmalarda fraktürlere eşlik eden kanama , artmış sekresyon ve disloke dişler nedeniyle havayolu güvenliği daha büyük bir önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra, ileri havayolu yönetimine başlanması için kriter olarak kullanılan bilinç durumu değerlendirmesinde Glasgow Koma Skoru (GKS)? nun kullanılması izole oküler travma vakalarında kullanışlı olmamaktadır. Sunacağımız vaka ile, çoklu maksillofasiyal fraktürlerine eşlik eden bilateral oküler yaralanması olan bir araç içi trafik kazası hastasının havayolu yönetiminde farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyabileceği vurgulanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Havayolu , Maksillofasiyal , Entübasyon
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.