e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Airway Management in a Patient With Maxillofaical Trauma

Submitted : 05.04.2018 Accepted : 29.04.2018 Published: 13.06.2018

Abstract

Airway management contains important procedural steps and possible red flags. If management is unsuccesful, morbidty and mortality rates are high in prehospital or hospital settings. Especially, maxillofaical injuries can become more of an issue due to possible association with hemorrage, increased secretions and dislodged teeth. Also trying to scale patient?s brain functions with Glasgow Coma Scale (GCS) for advanced airway intervention, may not be useful due to ocular injuries. With this case report, We?d want to emphasise that different airway options might be needed as a different approach for motor vehicle accident with multiple maxillofacial fracture and bilateral ocular injury.
Keywords: Airway , Maxillofacial , Entubation

Özet

Havayolu yönetimi, barındırdığı önemli işlem basamakları ve olası tehlike belirtileri nedeniyle gerek hastane öncesi gerek hastane şartlarında morbiditesi ve mortalitesi yüksek seyreden bir konudur. Özellikle maksillofasiyal yaralanmalarda fraktürlere eşlik eden kanama , artmış sekresyon ve disloke dişler nedeniyle havayolu güvenliği daha büyük bir önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra, ileri havayolu yönetimine başlanması için kriter olarak kullanılan bilinç durumu değerlendirmesinde Glasgow Koma Skoru (GKS)? nun kullanılması izole oküler travma vakalarında kullanışlı olmamaktadır. Sunacağımız vaka ile, çoklu maksillofasiyal fraktürlerine eşlik eden bilateral oküler yaralanması olan bir araç içi trafik kazası hastasının havayolu yönetiminde farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyabileceği vurgulanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Havayolu , Maksillofasiyal , Entübasyon

Who liked this


No Record

Followers


No record