e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Isolated Pneumomediastinum in an Adult: A Case Report

Submitted : 26.05.2017 Accepted : 27.07.2017 Published: 27.07.2017

Abstract

Pneumomediastinum (PM) is the clinical finding of air in the mediastinum. It may develop after trauma to chest, neck and rupture of esophagus or rarely spontaneously. There is little data about the medical evaluation and management of these patients in the emergency department. We presented a case of 22-year-old male patient who had presented with complaints about neck swelling and pain to the emergency department (ED). His chest X-ray showed extensive air under the skin of neck. The patient had a good outcome. PM and subcutaneous emphysema are rare and self-limiting conditions but should be sought especially in young adults who present with pleuritic chest pain, neck pain and dyspnea. The aim of this case report is to emphasise that clinical findings and symptoms of some PM patients may be milder than expected so, it is easy to overlook further severe injuries.
Keywords: Pneumomediastinum , Drug addiction , Sport trauma , Neck pain

Özet

Pnömomediastinum (PM) mediastendeki hava kaçağının klinik bulgusudur. Göğüs, boyun travması ve özofagus ruptürü sonrasında veya nadiren spontan olarak gelişebilir. Bu hastaların acil servisteki değerlendirilmesi ve yönetimi ile ilgili çok az veri bulunmaktadır. 22 yaşında erkek hasta, acil servise boyunda şişlik ve ağrı şikayeti ile başvurdu. Hastanın akciğer grafisinde cilt altında yaygın serbest hava imajı saptandı. Hasta şifa ile taburcu oldu. PM ve subkutan amfizem nadir ve kendi kendini sınırlayan durumlardır. Plöretik göğüs ağrısı, boyun ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile başvuran özellikle genç erişkinlerde mutlaka araştırılmalıdır. Biz bu vakada, bazı PM hastalarında klinik bulguların ve semptomların beklenenden hafif olmasının alttaki daha ciddi yaralanmaların gözden kaçmasına neden olabileceğini sunmaya çalıştık.
Anahtar kelimeler: Pnömomediastinum , İlaç bağımlılığı , Spor travmaları , Boyun ağrısı

Who liked this


No Record

Followers


No record