Create Account
Forget Password

Authors

Ömer Topuz
Kayseri Eğitim ve Araştırma...
Hasan Dirik
Kayseri Eğitim ve Araştırma...
Halil Mert Bahadır
Kayseri Eğitim ve Araştırma...
Tamer Ertan
Kayseri Eğitim ve Araştırma...

Who liked this


mustafa çavdar
erü tıp fak.
20.06.2013

Followers


No record

Gallstone Ileus: A Rare Ileus Cause

Gallstone Ileus
Articles > General Surgery
Submitted : 10.09.2012
Accepted : 05.10.2012
Published: 05.10.2012

Abstract

Gallstone Ileus is a notable rare cause of mechanical intestinal obstructions. 64 years old male patient presented to ER with complaints of stomachache, nausea-vomiting and swelling. Pre-op gallstone ileus, cholecystoduodenal and cholecystocolonic fistula have been identified in the patient who was operated with Ileus diagnosis. Stone extraction with enterotomy, cholecystectomy and fistulectomy have been performed. Colon and small intestine primer have been repaired. Information has been given on our approach in this presentation and surgical operations in literature.
Keywords: gallstone , ileus

Özet

Safra taşı ileusu mekanik intestinal obstrüksiyonlarının akılda tutulması gereken nadir bir nedenidir. 64 yaşında erkek hasta acil servise karın ağrısı, bulantı-kusma, şişkinlik yakınmasıyla başvurdu. İleus tanısyla opere edilen hastada pre-op safra taşı ileusu, Kolesistoduodenal ve kolesistokolonik fistül olduğu saptandı. Enterotomi ile taş ekstraksiyonu ve kolesitektomi ve fistülektomi yapıldı. Kolon ve ince barsak primer onarıldı. Bu sunumda girişimimiz ile literatürdeki cerrahi işlemlerle ilgili bilgi verildi.
Anahtar kelimeler: safra taşı , ileus
See Full Text
See PDF Document

Comments

Ömer Topuz ellerinize sağlık Hasan bey
08.10.2012
Login for send comment.