e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Successful Management Of Ovarian Torsion During ART Pregnancies: First and Second Trimester Approaches

Submitted : 01.08.2012 Accepted : 02.08.2012 Published: 02.08.2012

Abstract

Two women who achieved pregnancy after ART were admitted to hospital with right lower quadrant pain. First woman had a twin pregnancy in her 23rd weeks of gestation. The second woman had a singleton pregnancy in her 10th weeks of gestation. The diagnosis of ovarian torsion was confirmed by Doopler sonography.
For the laparoscopic management of ovarian torsion, an open laparoscopy technique was adopted. A skin incision 7 cm high up towards the xiphoid was prepared for the main trocar insertion in the first case , whereas; a supraumbilical incision was made in the second case. Two lateral accessory ports were used. Both women had right ovarian torsion. The ovary was twisted twice around the unfindubilopelvic ligament in both of the cases. The ovaries were unwinded and the operations were completed after the colorization of the ovaries came back to normal with the salvaged perfusion.
The women was mobilized on the same day of the operation and they were discharged the next day. The fetal well-beings were assessed postoperatively as normal in both cases. Both of the pregnancies are continuing uneventfully since then. Ovarian torsion can be managed with open laparascopy technique during late first and second trimesters in ART pregnancies.
Keywords: pregnancy , adnexial mass , ovarian torsion , laparoscopy , open laparoscopy , ART pregnancy

Özet

ART sonrası hamile kalan 2 kadın alt kadranlarında acı ile hastaneye gelmiştir. İlk kadın 23. gebelik haftasında ikizlere hamiledir. İkinci kadın 10. gebelik haftasına tek çocuğa hamiledir. Over Torsiyonu teşhisi Doopler sonografisi ile ile teyit edilir.
Over torsiyonunun laparoskopik yönetimi için, açık laparoskopi tekniği kabul edilmiştir. İlk vakada, ana trokar insersiyon için ksifoid?e doğru 7cm yükseklikteki deri ensizyonu hazırlanmıştır, oysa; ikinci vaka için supraumbilikal ensizyon yapılmıştır. İki lateral aksesori çıkışı kullanılmıştır. Her iki kadın da sağ over torsiyonuna sahip. Her iki vakada da yumurtalık unfindubilopelvik ligament etrafında iki defa dönmüştür. Yumurtalıklar gevşemiş ve yumurtalıkların renklendirilmesinden sonra kurtarma perfüzyonu ile normale dönmüşler ve operasyonlar tamamlanmıştır.
Kadınlar operasyonla aynı gün ayağa kalkmış ve ertesi gün taburcu edilmişlerdir. Her iki vakada da ameliyat sonrasında ceninler?in durumu normal olarakbelirtilmiştir. Her iki hamilelik de o zamandan beri sorunsuz devam etmektedir. ART hamileliklerinin ilk ve ikinci üc aylık döneminde olusan over torsiyonu, açık laparoskopi tekniği ile kontrol edilebilir.
Anahtar kelimeler: Hamilelik , adneksiyal kitleler , over torsiyonu , laparoskopi , açık laparoskopi , ART Hamilelik

Who liked this


Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
08.08.2012

Followers


Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
08.08.2012