e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

A Rare Mass of the Neck: Dermoid Cyst

Submitted : 28.04.2015 Accepted : 04.05.2015 Published: 26.05.2015

Abstract

Dermoid/epidermoid cysts are rarely seen in the neck region. They generally present as a slowly growing mass located in the midline. Radiologic methods can be helpful in diagosis. Magnetic resonans imaging (MRI) has special importance both for diagnosis and treatment with its multiplanar imaging capacity and ability to define the relationship between the lesion and adjacent structures. We present a rare case of dermoid cyst in a 20-year-old man. He complained of a painless mass located in the suprasternal region. Ultrasonography (US), computerized tomography (CT) and MRI findings of the lesion suggest dermoid/epidermoid cyst. The mass was resected and histological examination confirmed the diagnosis of dermoid cyst. Even if dermoid cysts are rare neck masses, they sould be kept in mind in differential diagnosis of midline cysts.
Keywords: Dermoid , Epidermoid , Neck

Özet

Dermoid/epidermoid kistler boyunda nadiren görülürler. Genellikle, yavaş büyüyen kitleler olarak prezante olurlar. Radyolojik metodlar tanıda yardımcı olabilir. Magnetik rezonans görüntüleme (MRG) tekniği ile inceleme, multiplanar görüntüleme imkanı sunması ve lezyon ile komşu yapılar arasındaki ilişkiyi belirleme kabiliyeti sayesinde hem tanıda hem de tedavide özel bir yere sahiptir. 20 yaşında erkek bir hastada görülen nadir bir dermoid kist vakasını sunmaktayız. Hasta, suprasternal yerleşen ağrısız bir kitleden yakınmakta idi. Ultrasonografi (US), bilgisayarlı tomografi (BT) ve MRG tetkiklerinde, bulgular dermoid/epidermoid kisti işaret etmekteydi. Kitle eksize edildi ve histopatolojik olarak radyolojik öntanı doğrulandı. Dermoid kistler her ne kadar boyunda nadir görülseler de, orta hat yerleşimli kistik bir lezyonun ayırıcı tanısında akılda bulundurulmalıdırlar.
Anahtar kelimeler: Dermoid , Epidermoid , Boyun

Who liked this


No Record

Followers


No record