e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Early Hemodialysis Administered Baclofen Intoxication: Case Report

Submitted : 08.03.2015 Accepted : 26.05.2015 Published: 15.06.2015

Abstract

Baclofen is a presynaptic gamma-aminobutyric acid (GABA) agonist used to treat muscle spasticity. Overdoses of baclofen can cause central nervous system, respiratory system, cardiovascular system depression. We reported a 19-year-old, female with baclofen overdose for suicide attempt. Early hemodialysis was immediately planned and implemented. High doses of baclofen can mimicks brain death. It is important to be careful clinic evalutaion and case history.
Keywords: Baclofen , Intoxication , Hemodialysis

Özet

Baklofen kas spastisitesini tedavi etmek için kullanılan presinaptik gama-aminobutirik asit (GABA) agonistidir. Baklofen?in aşırı dozu merkezi sinir sistemi, solunum sistemi ve kardiyovasküler sistem depresyonuna neden olabilir. Bu yazıda, özkıyım amaçlı yüksek doz baklofen alan 19 yaşındaki bayan olgu sunulmaktadır. Erken hemodiyaliz planlandı ve uygulandı. Baklofen yüksek dozlarda beyin ölümünü taklit edebilir. Dikkatli klinik değerlendirme ve anamnez önemlidir.
Anahtar kelimeler: Baklofen , İntoksikasyon , Hemodiyaliz

Who liked this


No Record

Followers


No record