e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Epiploic Appendagitis in a 46 Year Old Pregnant Female

Submitted : 03.01.2015 Accepted : 15.01.2015 Published: 13.03.2015

Abstract

Epiploic appandagitis (EA) is a rare condition that, if it occurs during pregnancy, has a difficult differential diagnosis due to the possibility of other nonobstetrical acute abdomen etiologies. Displacement of the visceral organs in pregnancy and uncertainties regarding the use of abdominal computed tomography can cause delayed diagnosis.
A 46-year-old gravida 5, para 4 woman at 37 weeks? gestation presented to the emergency department with nonspesific abdominal pain, was diagnosed with epiploic appandagitis during laparatomy performed due to worsening clinical progress of the acute abdomen.
EA is a rare, self-limiting clinical condition without any spesific symptoms or findings, and differential diagnosis of this disease cannot always be established due to other possible non-obtetrical acute abdomen etiologies.
Although computed tomography is important in diagnosis, there are the doubts about its use in pregnancy, so diagnosis in pregnant women is generally ascertained during laparatomy. In the differential diagnosis, this disease should come to mind, a detailed history and physical examination with essential laboratory examinations should be performed, and the difficulties of a non-obstetrical ?acute abdomen? diagnosis in pregnancy should be considered.
Keywords: Pregnancy , Acute abdomen , Epiploic appandagitis

Özet

Nadir bir durum olan Epiploik apendagitis (EA) gebelerde diğer nonobstetrik akut batın nedenleri ile ayırıcı tanısı güç olan bir hastalıktır. Gebeliğe bağlı situs değişiklikleri ve tanıda abdominal bilgisayarlı tomografinin kullanılamamasındaki çekinceler tanının gecikmesine neden olur.
Bu yazıda, nonspesifik karın ağrısı ile acil servise başvuran 46 yaşındaki, gravida 5, parite 4, 37 haftalık gebeliği olan hasta, akut batın kliniğinin ilerlemesi sonrasında akut apandisit tanısıyla laparotomiye alınmıştır. Hastaya intraoperatif epiploik apandisit tanısı konulmuştur.
Nadir görülen bir klinik tablo olan, spesifik semptom ve bulgusu olmayan ve kendini sınırlayabilen epiploik apendagitisin diğer nonobstetrik akut batın nedenleri ile ayırıcı tanısı her zaman yapılamayabilir. Tanıda bilgisayarlı tomografi önemli olmasına rağmen gebelerde kullanımındaki çekinceler nedeniyle genellikle tanı laparotomi sırasında konulur. Ayırıcı tanıda hastalığın düşünülmesi önemlidir. Bununla birlikte detaylı anamnez ve fizik muayene ile gerekli laboratuvar tetkikleri kullanılmalı ve nonobstetrik akut batın tanısında gebeliğin oluşturduğu zorluklar dikkate alınmalıdır.
Anahtar kelimeler: Gebelik , Akut batın , Epiploik apendigitis

Who liked this


Mustafa Göksu
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakülte...
19.03.2015

Followers


No record