e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

A Case of Spontaneous Pneumomediastinum Admitted for Shortness of Breath and Severe Chest Pain

Submitted : 25.11.2014 Accepted : 05.12.2014 Published: 05.01.2015

Abstract

Spontaneous pneumomediastinum, without any trigger cause or trauma is described as finding air in the mediastinum and this is a rare clinical situation. This disease is a rare disorder and mainly affects healty young males and also known as spontaneous mediastinal emphysema. Spontaneous pneumo¬mediastinum typically presents with the sudden onset chest pain, dyspnea, subcutaneous emphy¬sema, dysphagia, dysphonia and sometimes neck pain. Careful physical examination and radiological evaluation in suspected cases are very important in making the diagnosis of spontaneous pneumomediastinum. Treatment should be based on reason and early surgical intervention should be performed if needed. The case admitted to Emergency Department with complaints of chest pain and shortness of breath, especially presented to emphasize spontaneous pneumomediastinum should be remembered in the differential diagnosis of dyspnea and chest pain.
Keywords: Pneumomediastinum , Shortness of breath , Chest pain

Özet

Spontan pnömomediastinum, herhangi bir tetikleyici sebep veya travma olmaksızın mediasten içinde hava bulunması olarak tarif edilir. Oldukça nadir görülen klinik bir durumdur. Spontan mediastinal amfizem olarak da adlandırılan bu hastalık nadir olup, özellikle genç sağlıklı erkeklerde ortaya çıkmaktadır. Klinik tablo ani başlayan göğüs ağrısı, nefes darlığı, cilt altı amfizem, disfaji, disfoni ve bazen boyun ağrısı şeklinde ortaya çıkar. Spontan pnömomediastinum şüphesi olan olguların tanısı için dikkatli bir fizik muayene ve radyolojik değerlendirme çok önemlidir. Tedavi sebebe yönelik olup hızla tanı konularak gerekiyorsa erken cerrahi tedavi yapılmalıdır. Acil servise nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleri ile başvuran bu olgu, özellikle nefes darlığı ve göğüs ağrılarının ayrıcı tanısında spontan pnomomediastinumun düşünülmesi gereğini vurgulamak amacı ile sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Pnömomediastinum , Nefes darlığı , Göğüs ağrısı

Who liked this


No Record

Followers


No record