Create Account
Forget Password

Authors

Şahin Kahramanca
Kars Devlet Hastanesi
Gülay Özgehan
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eği...
Gaye Şeker
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eği...
Burak İrem
Malkara Devlet Hastanesi
Tevfik Küçükpınar
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eği...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Meckel Diverticulum Perforation Due to Tenia Saginata

Tenia Saginata and Meckel Diverticulum
Articles > General Surgery
Submitted : 15.11.2014
Accepted : 10.02.2015
Published: 24.02.2015

Abstract

Meckel divertikulitis is the most often anomaly of gastrointestinal system and seen 2 % of the population.
It is usually asymptomatic and diagnosis is made incidentally.Symptomatic cases are complicated ones.Most complications are presented as bleedind in childhood and as obstruction in adulthood.Treatment is segmental resection in complicated cases.Perforation is a rare entity and forming usually in terms of a foreign body.Helmint infections are considered as major cause in areas of animal husbandry in case of foreign body could not be detected.
Keywords: Meckel diverticulum , Perforation , Tenia saginata

Özet

Meckel divertikülü (MD), gastrointestinal sistemin en sık görülen anomalisi olup, toplumda görülme sıklığı %2?dir. Genellikle, asemptomatiktir ve tanı insidental olarak koyulmaktadır. Semptomatik olanları komplikasyon gelişen vakalardır. Çocuklarda kanama, erişkin yaşta obstrüksiyon en sık görülen komplikasyonlardır. Komplikasyon gelişen vakalarda tedavi rezeksiyondur. Perforasyon çok nadirdir ve genelde yabancı cisim varlığında görülmektedir. Herhangi bir yabancı cisim tespit edilemeyen vakalarda, hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde helmint enfestasyonları akılda tutulmalıdır.
Burada, tenia saginata enfestasyonuna bağlı bir MD vakasını sunacağız.
Anahtar kelimeler: Meckel divertikülü , Perforasyon , Tenia saginata
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.