Create Account
Forget Password

Filter It

Send Manuscript

Archive

Shown 1-10 of 18

Acute Myocardial Infarction Triggered by Carbon Monoxide Poisoning
Emin Uysal, Yahya Ayhan Acar, Suleyman Solak, Mehmet Sam
Accept Date: 09.06.2017
Persistan Sol Süperior Vena Kava: Nadir Bir Olgu Sunumu
Mustafa Reşorlu, Nilüfer Aylanç, Gürhan Adam, Sedat Özcan, Nebil Eker
Accept Date: 24.02.2016
İntestinal Obstrüksiyonun Nadir Bir Nedeni İleoçekal Endometriozis
Fatih Gönültaş, Emine Şamdancı, Hüseyin Yönder, Fatih Sümer
Accept Date: 30.01.2016
Prenatal Diagnosis of A Placental Surface Cyst
Ayşe Kırbaş, Korkut Dağlar, Ebru Biberoğlu, Özgür Kara, Ali Özgür Ersoy, Nuri Danışman
Accept Date: 30.01.2016
İntratorasik Ekstraparankimal Dev Hidatik Kist
Ufuk Çobanoğlu, Fuat Sayır
Accept Date: 30.01.2016
Dispeptik Yakınmaları Olan Hiperkalsemik Hastada Pankreatik Kanalda Taş Oluşumu
Halil Rakıcı
Accept Date: 26.02.2016
Skalpte Jeneralize Tutulum Gösteren Kaposi Sarkomu: Nadir bir Lokalizasyon
Veysel Murat Işık, Ahmet Terzioğlu, Umut Suadiye, Gürcan Aslan, Uğur Koçer
Accept Date: 19.02.2016
Metimazol Tedavisine Bağlı Serum Kreatin Kinaz Yüksekliği
Buket Yılmaz Bülbül, Mehmet Çelik, Sibel Güldiken, Semra Aytürk, Funda Üstün
Accept Date: 19.02.2016
İzole Fetal Ventrikülomegali Saptanan Olguların Değerlendirilmesi
Ayşe Yasemin Karageyim Karşıdağ, Burak Giray, Seda Subaş, Esra Esim Büyükbayrak
Accept Date: 15.02.2016
İdiyopatik İntrakranial Hipertansiyonun Eşlik Ettiği Nedeni Bilinmeyen Ateş Olgusu: Behçet Hastalığı
Atalay Doğru, Yunus Ugan, Hakan Demirtaş, Mehmet Şahin, Şevket Ercan Tunç
Accept Date: 11.01.2016