Create Account
Forget Password

Filter It

Send Manuscript

Archive

Shown 1-10 of 11

Cataract Surgery Anesthesia Management of a Patient with Biotinidase Deficiency
Ökkeş Hakan Miniksar , Erol Toy, Ahmet Selim Özkan
Accept Date: 25.08.2019
Duodenal Lipom: Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Hüseyin Akdeniz, Harun Arslan, Zülküf Akdemir, Nurşen Toprak
Accept Date: 25.11.2019
Primary Extrahepatic Retroperitoneally Located Hydatid Cyst, Case Report
Mustafa Salış, Ata Özen
Accept Date: 25.08.2019
Nadir Bir Olgu: Güdük Apandisit
Murat Aba, Ahmet Onur Demirel, Kubilay Dalcı
Accept Date: 25.11.2019
Submucosal Foreign Body in Oropharynx
Senem Çengel Kurnaz, Ahmet Aksoy
Accept Date: 20.08.2019
Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Şeklinde Prezente olan Dev Gastrointestinal Stromal Tümör
Alpaslan Tanoğlu, Yavuz Beyazıt, Tolga Düzenli
Accept Date: 25.08.2019
Erişkin Yaşta Tanı Alan Nörofibromatozis Tip 1 Olgusu ve Beyin MRG Bulguları
Zeynep Özözen Ayas, Kıyasettin Asil
Accept Date: 25.08.2019
Karın Ön Duvarında Heterotopik Ossifikasyon
Burhan Hakan Kanat, Nizamettin Kutluer, Nezahat Yıldırım, Günay Yaşar, Ahmet Şenel
Accept Date: 10.08.2019
Gebeliğin Neden Olduğu Hemolitik Üremik Sendrom
Canan Tiryaki, Ümit Akol, Abdulkadir Yektaş
Accept Date: 08.08.2019
Fahr Sendromu ve Strok: Olgu Sunumu
Birol Özkal
Accept Date: 08.08.2019