Create Account
Forget Password

Filter It

Send Manuscript

Archive

Shown 1-10 of 10

A Surprise during Cholecystectomy; Cholecystocolonic Fistula
Vedat Bayrak
Accept Date: 15.05.2019
Yirmi İki Aylık Bir Çocukta Beslenme Bozukluğu Oluşturan Nadir Bir Patoloji: Alt Dudakta Pleksiform Nörofibroma
İbrahim Hıra, Mustafa Şahin, Ali Bayram, Mehmet Yaşar, Fatma Çevik Kaya
Accept Date: 31.05.2019
Proksimal Tibiofibular Eklemden Kaynaklanan İntranöral Ganglion Kisti
Hatice Kaplanoğlu, Aynur Turan, Yasin Selek, Elif Ayşe Uçar
Accept Date: 01.05.2019
Koroziv Madde İçimi Sonrası Oluşan Erken Mide Çıkış Obstrüksiyonunda Laparoskopik Minimal İnvaziv Cerrahi
Ramazan Gündoğdu, Zeki Özsoy, Emin Daldal, Özgür Yeniova, İsmail Okan
Accept Date: 08.04.2019
Mitral Darlığı olan Üç Gebe Kadının Sezaryen Operasyonunda Anestezi Yönetimi
Murat Aslan, Bedih Balkan, Güray Demir, Dicle Birtane, Abdulkadir Yektaş
Accept Date: 19.04.2019
Outpatient Anesthetic Management of A Child With Difficult Airway
Aslınur Sagün, Nurcan Doruk, Süleyman Memiş
Accept Date: 27.03.2019
Parathyroid Carcinoma presented with Renal Colic
Ali Cihat Yıldırım, Turgut Anuk
Accept Date: 27.03.2019
A Rare Cause of Headache in a Patient with Rheumatoid Arthritis: Sphenoid Sinus Fungus Ball
Doğan Atan, Tuğba Atan
Accept Date: 07.05.2019
Temporal Arterit ve Dirençli Trombositopeni Birlikteliği
Atalay Doğru, Enes Gunhan, Emine Güchan Alanoğlu, Mehmet Şahin
Accept Date: 27.03.2019
Perkütan Koroner Girişim Sonrasında Oluşan Subkapsüler Renal Hematom
Nart Zafer Baytuğan
Accept Date: 25.04.2019