Create Account
Forget Password

Filter

Click for detailed search

Search Results

Shown 1-5 of 5

Bilateral Submandibular Gland Agenesis
Süleyman Emre Karakurt, Yüksel Çetin, Mustafa Çolak, Mehmet Fatih Karakuş
Accept date: 17.07.2018
Isolated Fibrous Dysplasia of The Inferior Turbinate
Cenk Evren, Nevzat Demirbilek
Accept date: 28.03.2018
Anterior Cerebral Artery Duplication Accompanied By Anterior Communicating Artery Aplasia
Emre Kaçar, Ozan Turamanlar, Oğuzhan Güven Gümüştaş, Yücel Gönül, Nevzat Demirhan, Özlem Akan
Accept date: 12.11.2014
Uterine Lipoma: A Rare Case Report and A Short Review of The Literature
Yeliz Aktürk, Aydın Kurt, Okan Murat Aktürk, Serra Özbal Güneş, Baki Hekimoğlu
Accept date: 16.09.2014
Atypical Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome: A Case Report
Nuriye Ayrancı, Hüseyin Bilgin, Özgür Pirgon
Accept date: 24.05.2014