CausaPedia sosyal medya uygulamalarını da içeren olgu temelli mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi ortamıdır.

CausaPedia birbiri ile birleşik ve birbirini destekleyen iki ayrı çerçeve barındırmaktadır. Bu çerçevelerden birincisi hakemli olgu sunumu dergisi, ikincisi ise bilgi paylaşım ortamıdır.

CausaPedia Hakemli Olgu Sunumu Dergisi sadece elektronik ortamda yayın yapmaktadır. Makalelerin tam metinlerine derginin internet sayfası üzerinden ücretsiz olarak erişmek mümkündür. Tıbbın tüm branşlarını kapsayan dergi, yılda tek sayı olarak çıkmaktadır. Yıl boyunca gelen ve değerlendirmeler sonucu kabul edilen makaleler derhal yayına konarak yıl boyunca sürekli internet üzerinden baskı yapmaktadır. Böylece yazarların makalenin yayınlanması için bir sonraki sayıyı bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır.

Açık erişimli elektronik yayıncılık anlayışına sahip olan CausaPedia'nın geleneksel dergilere göre üstünlükleri şunlardır:

  • Açık erişim dergileri elektronik ortamda görüntülemek, indirmek ve yazdırmak ücretsizdir.
  • Elektronik ortamda gönderilen makalelerin değerlendirilmesi (geleneksel dergilere göre) çok daha hızlı olmaktadır.
  • Makaleler geleneksel abonelik dergi ile karşılaştırıldığında, potansiyel olarak çok daha geniş bir kitle tarafından okunabilir.
  • Açık erişimli dergilerde yayınlanan makaleler daha fazla atıf almak potansiyeline sahiptir.

CausaPedia'nın geleneksel dergilerden en önemli farklarından birisi de makalelere video eklenebilmesidir. Böylece olgu sunumları şekil veya fotoğraf ile birlikte video da kullanılarak zenginleştirilebilmektedir. Bu durum CausaPedia'da özellikle beceri uygulamalarının daha fazla yer bulmasını ve okuyucular tarafından daha fazla izlenmesini sağlamaktadır.

CausaPedia'nın ikinci çerçevesi olan hakemsiz bilgi paylaşım ortamı da, bir olgu sunumu olamayacak kadar sık görülen ama yine de özellikle asistan ve yeni uzmanların dikkat etmeleri gereken klinik tecrübelerin paylaşıldığı bir ortam sağlamaktadır. Bu çerçevede özellikle görseller ve videolarla desteklenen eğitim malzemeleri sürekli tıp eğitimine katkıda bulunmaktadır. Bu malzemeler hem bireysel eğitimde hem de konferans, bildiri, öğrenci veya asistan dersi gibi kitlesel sunumlarda kullanılabilmektedir.

Her iki ortam da sosyal medya uygulamalarını içerdiğinden yazarlar ve okuyucular arasında karşılıklı etkileşim mümkün olabilmektedir. Bu sayede CausaPedia kullanıcıları görüşlerini karşılıklı olarak rahatça paylaşabilecekleri bir ortama sahiptirler.

CausaPedia aynı zamanda sosyal, kültürel ve sanatsal konuları da içinde barındıran bir ortama sahiptir.


Siteye git