Dr. Feza Otağ, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji