Create Account




Forget Password

Who Liked


Who Follows


Hanifi Koca

Institute: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Speciality: Radyoloji
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 2015 yılında mezun oldum. 2016 Ağustos ayından itibaren Yüzüncü Yıl Üniversitesi Radyoloji bölümünde asistan olarak çalışmaktayım.
1 published article.
Interested Areas: NON-SURGICAL, Radiology