Create Account
Forget Password

Who Liked


Who Follows


Yüksel Balcı

Institute: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Speciality: Radyoloji
1974 yılında Mersin'de doğmuştur.Mersin Gazi Lisesi ve Çukurova Tıp Fak. ni bitirmiştir.Radyoloji Uzmanlık Eğitimini 2006-2011 yılları arasında Mersin Üniversitesi Tıp Fak. Radyoloji AD' de tamamlamıştır. 2011-2016 yılları arasında mecburi hizmetini yaptıktan sonra Şubat 2016'dan bu yana Mersin Üniversitesi Tıp Fak. Radyoloji AD' de uzman doktor olarak çalışmaktadır.
İlgi alanları; toraks radyolojisi, kardiak görüntüleme, BT anjiografik incelemeler, meme radyolojisi ve kas-iskelet radyolojisidir.
1 published article.
Interested Areas: SURGICAL, Thoracic Surgery, Cardiovascular Surgery, NON-SURGICAL, Emergency Medicine, Physical Therapy & Rehabilitation, Pulmonology, Cardiology, Radiology