Create Account
Forget Password

Filter

Shown 1-6 of 6

a rare case of glomus tumor located in the pulp
Ömer Serkan Yıldız, İbrahim Gökhan Duman, Ece Yılmaz
Publish Date: 17.09.2014
Subcutaneous Hydatid Cyst in The Left Gluteal Region: Case Report
Ömer Serkan Yıldız, Raif Özden, İbrahim Gökhan Duman
Publish Date: 11.07.2014
Differential Diagnosis of Scapular Winging: Scapular Osteochondroma, A Case Report
İbrahim Gökhan Duman, Ömer Serkan Yıldız
Publish Date: 11.07.2014
Septic Arthritis Caused By Pantoea Agglomerans as A Result of Penetrating Injury of Knee
Özgür Selek, Zeynep Ocak, Alev Selek, Ümit Gök
Publish Date: 11.07.2014
Fracture of the Humerus during Arm Wrestling
Hüseyin Can, Olcay Gürsoy, Selami Doğan, Mehmet Ali Kurnaz
Publish Date: 05.07.2013
Bir El Yaralanmalı Olgu Temelinde Yaygın El Cerrahisi Hizmeti Sisteminin Durumu
Elli yaşında erkek hasta iş kazası (sol elini hızara kaptırma) sonrası hastanemiz Acil Servisi?nde görüldü. Başvuru esnasında kazadan iki saat geçmişti.
Accept Time: 05.09.2012