Create Account
Forget Password

Authors

Yusuf Emrah Eyi
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Ala...
Ümit Kaldırım
Siirt Asker Hastanesi

Who liked this


No one liked this yet.

Followers


The Use of Computed Tomography in Tracheobronchial Foreign Body

Tracheobronchial Foreign Body and Computed Tomography
Articles > Thoracic Surgery
Submitted : 24.09.2014
Accepted : 10.11.2014
Published : 10.11.2014

Introduction

Derginizin 2013;2:558 sayısındaki “Astım Hastalığı ile Karıştırılan Trakeobronkial Yabancı Cisim” başlıklı Sayın Öncel ve Sunam tarafından yazılan olgu sunumunu ilgi ile okuduk 1. Deneyimlerini bizlerle paylaştıkları için teşekkür ederiz. Çalışmada hastaya bronkoskopi öncesi bilgisayarlı tomografi çekilmemesinin bir eksiklik olduğu kanaatindeyiz ve bu konuya literatür eşliğinde vurgu yaparak çalışmaya katkıda bulunmak istiyoruz.

Yazarlar çalışmalarında 1 yıldır benzer şikayetleri olan ve astım nedeni tedavi gören 5 yaşındaki olguya çekilen akciğer grafisindeki şüpheli görünümüm nedeni ile bronkoskopi uygulandığını ve yabancı cismin çıkarıldığını belirtmişlerdir. Litertürde yabancı cisim aspirasyonu tanısında radyografilerin duyarlılığı %65-85, özgüllüğü %51-70 olarak belirtilmiştir 2-4. Özellikle kronik süreçte başvuran, akciğer parankim patolojileri gelişen ve ayırıcı tanı gereken olgularda tomografi çekilmelidir 5.

Bilgisayarlı tomografi görüntülerinden yararlanarak trakea ve bronşların iç konturlarını ve lümenini sanal olarak görmeyi sağlayan bir teknik olan sanal bronkoskopinin yabancı cisim aspirasyonu şüphesi olan olgularda oldukça önemli bilgiler verdiği ve gereksiz bronkoskopi ve buna bağlı komplikasyonları azalttığı bildirilmektedir 2.

Değerli sunumları için Öncel ve Sunam’ı kutlar, saygılarımızı sunarız. 

References

  1. Öncel M,  Sunam GS. Astım Hastalığı ile Karıştırılan Trakeobronkial Yabancı Cisim. CausaPedia 2013;2:558.
  2. Haliloğlu M, Çiftçi AO, Oto A, et al. CT virtual bronchoscopy in the evaluation of children with suspected foreign body aspiration. Eur J Radiol 2003; 48: 188-192.
  3. Ayed AK, Jafar AM, Owayed A. Foreign body aspiration in children: diagnosis and treatment. Pediatr Surg Int 2003; 19: 485-488.
  4. Swedström E, Puhakka H, Kero P. How accurate is chest radiography in the diagnosis of tracheobronchial foreign bodies in childen? Pediatr Radiol 1989; 19:520-522 .
  5. Sayır F, Çobanoğlu U, Sertoğullarından B. Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases.  J Clin Anal Med 2012;3(3):278-82.
Keywords : Trakeobronkial yabancı cisim , Bronkoskopi Astım

Comments

Login for send comment.