Create Account
Forget Password

Authors

Vural Soyer
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...
Serdar Karakaş
İnönü Üniversitesi Turgut Öz...
Barış Sarıcı
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...
Burak Işık
İnönü Üniversitesi Turgut Öz...
Bülent Ünal
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...

Who liked this


Volkan İnce
İnönü Üniversitesi, Karaciğer Nak...
28.10.2014

Followers


Volkan İnce
İnönü Üniversitesi, Karaciğer Nak...
28.10.2014

Giant Breast Cancer: A Case Report

Giant Breast Cancer
Articles > General Surgery
Submitted : 17.09.2014
Accepted : 25.09.2014
Published: 28.10.2014

Abstract

Since the breast cancer staging system is defined, breast cancer patients with skin ulceration, are classified as locally advanced breast cancer (LABC). In 80% of cases, when LABC is diagnosed, distant metastasis could be seen. In this case, the 50-year-old female patient who had a highly enlarged giant mass with only locoregional metastases, is presented.
Keywords: Locally advanced breast cancer , Scin ulceration , Treatment

Özet

Meme kanseri evreleme sistemi tanımlandığından beri, meme derisi üzerinde ülserasyon ile birlikte görülebilen ilerlemiş meme kanserli olgular, genellikle lokal ileri meme kanseri (LİMK) olarak sınıflandırılmaktadır. LİMK olgularında tanı konulduğunda metastaz oranı %80?lere ulaşmaktadır. Bu yazıda, memede ileri derecede büyümüş dev kitlesi olan ve lokoregional metastaz dışında metastazı olmayan 50 yaşındaki bir kadın hasta sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Lokal ileri meme kanseri , Cilt ülseri , Tedavi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.