Create Account
Forget Password

Authors

Ömer Serkan Yıldız
Mustafa Kemal Üniversitesi T...
İbrahim Gökhan Duman
Mustafa Kemal Üniversitesi T...
Ece Yılmaz
Başkent Üniversitesi Adana U...

Who liked this


No Record

Followers


No record

a rare case of glomus tumor located in the pulp

A Glomus Tumor of Finger Pulp
Articles > Orthopedics & Traumatology
Submitted : 24.08.2014
Accepted : 04.09.2014
Published: 17.09.2014

Abstract

Glomus tumors are benign lesions arising from neuromyoarterial glomus body. We presented a case of glomus tumor in the pulp of index finger which is a rare localization for this tumor. 47-year-old male patient applied to our outpatient clinic with acomplain of pain in index fingertip of right hand. Pain was aggravated, especially with cold and grasping. Minimal bone erosion was seen on the X-ray. Magnetic resonance image (MRI) was taken subsequently and was reported as; 7.5x4 mm seize mass with intense contrast enhancement (glomus tumor?)which is well-circumscribed by a pseudocapsule .The mass was totally removed by surgery and the diagnosis was confirmed histopathologically. Inconclusion,glomus tumors must be kept in mind for differential diagnosis in patients with undetermined severe pain and tenderness located at the fingertips.
Keywords: Glomustumor , Finger , Pulp

Özet

Glomus tümörleri nöromyoarteryel glomus cisimciğinden köken alan benign lezyonlardır. Nadir görülen pulpa yerleşimli bir glomus tümör olgusu literatür bilgileri ışığında sunulmuştur.
Hastamız 47 yaşında erkek sağ el 2. parmak ucunda ağrı şikayeti ile geldi. Ağrının özellikle cisimleri kavrama ve soğukla arttığı öğrenildi. Direk grafisinde minimal kemik erozyonu saptanan hastaya magnetik rezonans görüntüleme (MR) incelemesi yapıldı. İncelemede, tümör 7,5x4 mm boyutlarında düzgün sınırlı, yoğun kontrast tutan psödokapsüllü kitle (glomus tümör?) şeklinde rapor edildi. Glomus tümörü ön tanısı ile kitle cerrahi olarak çıkartıldı ve tanı histopatolojik olarak doğrulandı.
Sonuç olarak, el parmak ucunda nedeni saptanamayan şiddetli ağrı ve hassasiyet durumlarında pulpa yerleşimli glomus tümörü, ayırıcı tanıda mutlaka akla getirilmelidir.
Anahtar kelimeler: Glomustümör , Parmak , Pulpa
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.