Create Account
Forget Password

Authors

Cem Erbaş
Özel Bilgi Hastanesi
Selçuk Göçmen
Özel Denizli Cerrahi Hastane...
Murat Kocaoğlu
Pamukkale Üniversitesi Hasta...
Veli Çıtışlı
Pamukkale Üniversitesi Hasta...
Ersin Erdoğan
Ufuk Üniversitesi Hastanesi

Who liked this


No Record

Followers


No record

Foramen Magnum Meningioma: Case Report

Foramen Magnum Meningioma
Articles > Neurosurgery
Submitted : 26.05.2014
Accepted : 02.07.2014
Published: 11.07.2014

Abstract

Foramen magnum meningioma is located cranio-cervical junction. There are some important vascular and neuronal structures in this region. Surgical treatment of foramen magnum meningioma has its own unique challenges because of the complex anatomy of the cranio-cervical junction. In this manuscript, we reported a case, which operated due to foramen magnum meningioma. Surgical management of foramen magnum tumors includes transoral, anterior, antero-lateral, posterior, posterior far-lateral approaches. We discussed clinical features and surgical approach options in these patients.
Keywords: Cranio-cervical junction , Foramen magnum tumor , meningioma , Posterior approach

Özet

Foramen magnum meningiomları kraniyoservikal bölgede yerleşen tümörlerdir. Bu bölgede bir çok vasküler ve nöral yapı bir aradadır. Kraniyoservikal bileşkenin kompleks anatomisi nedeni ile foramen magnum meningiomlarının cerrahi tedavisi zordur. Bu yazımızda, foramen magnum meningiomu nedeni ile opere edilen bir olgu sunulmuştur. Foramen magnum yerleşimli kitlelere transoral, anterior, antero-lateral, posterior, posterior uzak lateral yaklaşımlar cerrahi seçenekler arasındadır. Bu tip olgularda, hastaların klinik özellikleri ve cerrahi yaklaşım seçenekleri tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Kraniyoservikal bileşke , Foramen magnum tümör , Meningiom , Posterior yaklaşım
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.