Create Account
Forget Password

Authors

Mehmet Zafer Sabuncuoğlu
Süleyman Demirel Üniversites...
aylin Sabuncuoğlu
Isparta Devlet Hastanesi
İsa Sözen
Ankara Numune Eğitim ve Araş...
Mehmet Fatih Benzin
Süleyman Demirel Üniversites...
Girayhan Çelik
Isparta Şehir Hastanesi
Recep Çetin
Süleyman Demirel Üniversites...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Laparoscopic Splenectomy; Initial Experience

Laparoscopic Splenectomy
Articles > General Surgery
Submitted : 13.05.2014
Accepted : 07.06.2014
Published: 11.07.2014

Abstract

Splenectomy is indicated in several diseases such as benign and malignant hematological diseases, splenic trauma, splenic artery aneurysm and splenic cyst. Laparoscopic splenectomy was first performed in 1991. Classically, 4 or 5 ports are used. With the development of endoscopic techniques, these have become the gold standard in splenectomy. In our clinic, two cases were diagnosed with thalassemia minor and when there was an increased need for frequency and amount of transfusion, it was decided to apply splenectomy so the two patients underwent laparoscopic splenectomy
We presented two operated patient who suffer from thalasemia minör. Patients were vaccinated for encapsulated bacteria (Streptococcus pneumoniae, H. İnfluenzae and Neisseria meningitidis) three weeks before operation. The patients undergoing laparoscopic splenectomy were placed in a side position with the left side uppermost at 30-45°. A 10mm optical trocar was placed below the subcostal line on the anterior axillary line and the abdomen was insufflated. We used 4 trocar. After elevating the spleen with a grasper, the splenocolic ligament was cut with a LigaSure. By cutting the gastroepiploic vessels, the gastric lesser omentum pouch was opened and dissection was continued. The inferior and superior gastrosplenic vessels were cut with Ligasure. Then the hilus was reached by separating the splenorenal ligament and the splenic artery and vein were freed. The spleen was separated using 2 clips in the hilus in 1 case and 60mm laparoscopic white-tipped vascular stapler clips in the other case. By taking the spleen into an endobag, the pieces were separated with an over clamp and removed.
In two patients, the surgery was completed laparoscopically. Operative time were 112 and 96 minutes. Intraoperative and postoperative complications were not encountered. The patient was discharged on postoperative third day.
Laparoscopic splenectomy has become accepted as the gold standard for splenectomy. It has the advantages of less pain, more rapid movement of the intestine, shorter hospitalisation and better cosmetic appearance. The rates of non-exposure in laparoscopic splenectomy vary between 0-25%, with the most common reason being splenomegaly. In cases where there is a mass in the spleen, laparoscopic splenectomy is not recommended.
Keywords: Laparoscopic splenectomy , Splenectomy , Minimal invasive surgery

Özet

Splenektomi, benign ve malign hematolojik hastalıklar, splenik travma, splenik arter anevrizması ve splenik kist gibi bazı hastalıklarda endikedir. Laparoskopik splenektomi ilk olarak 1991 yılında yapılmıştır. Klasik olarak 4 ya da 5 port kullanılmaktadır. Laparoskopik splenektominin avantajlı ve güvenli bir yaklaşım olduğu gösterilmiştir. Endoskopik teknikler geliştikçe laparoskopik splenektomi de altın standart olma yolunda ilerlemektedir. Kliniğimizde, talasemi minör tanısıyla takip edilirken transfüzyon ihtiyacının miktarı ve sıklığı artması üzerine laparoskopik splenektomi yapılan iki hasta sunulmuştur. Bu çalışmanın amacı, benign hematolojik hastalıklarda laparoskopik splenektominin uygun bir seçenek olabileceğini vurgulamaktır.
Talasemi minör tanısıyla opere edilen iki hasta incelendi. Hastalara operasyondan 3 hafta önce kapsüllü bakterilere (Streptococcus pneumoniae, H. İnfluenzae tip B ve Neisseria meningitidis) karşı aşılama yapılmıştır.
Preoperatif dönemde abdominopelvik ultrasonografi (US) ve bilgisayarlı tomografi ile dalak patolojisi, aksesuar dalak varlığı ve eşlik eden kolelitiazis yönünden değerlendirildi. İki hastada da Laparoskopik Splenektomi 30-45 derece sol taraf üstte kalacak şekilde yan yatar pozisyonda 4 torakar ile yapıldı. Dalağın serbestlenmesi ve diseksiyonu ligasure ve makas ile yapıldı. Vakaların birinde hilusta 2 adet klips, diğerinde ise 60 mm laparoskopik beyaz uç vaskuler stapler klips yerleştirilerek dalak ayrıldı. Dalak spesmen torbası içine alınıp over klempiyle parçalanarak dışarı çıkarıldı.
İki hastada da ameliyat laparoskopik olarak tamamlandı. Hastalarda ameliyat süresi 112 ve 96 dakika idi. Ameliyat sırasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadı. Hastalar postoperatif 3. gün taburcu edildi.
Günümüzde Laparoskopik Splenektomi artık altın standart kabul edilmektedir. Ağrının daha az olması, barsak hareketleri daha hızlı olması, hastanede kalış süresinin kısa olması, kozmetik olarak daha iyi görünmesi avantajlarıdır. Laparoskopik splenektomide açığa geçme oranları %0-25 arasıdır. En sık neden kanama ve splenomegalidir. Dalakta kitle olması durumunda laparoskopik splenektomi önerilmez.
Anahtar kelimeler: Laparoskopik splenektomi , Splenektomi , Minimal invaziv cerrahi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.