Create Account
Forget Password

Authors

Ömer Aydın
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Murat Öztürk
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Murat Topdağ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Bahar Müezzinoğlu
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Sebla Çalışkan
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


Ebru Akay
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hasta...
13.05.2014

Followers


No record

Brown Tumor of the Maxilla With Giant Atypical Parathyroid Adenoma: A Case Report

Brown Tumor of the Maxilla With Giant Atypical Parathyroid Adenoma
Articles > Otorhinolaryngology
Submitted : 09.04.2014
Accepted : 21.04.2014
Published: 13.05.2014

Abstract

We reported the third case of Brown tumor due to an atypical parathyroid adenoma.
A 65-year-old female was admitted to the hospital with a painless swelling of the right cheek and nasal obstruction. On physical examination, there was a 2×2 cm, painless mass in the right maxillary region, at the center of the alveolar part of the maxilla resulting in right nasal cavity obstruction. There was a 5x4 cm, painless, mobile mass in the right thyroid gland region and she had neither lymphadenopathy in cervical regions nor any other pathologic finding on physical examination. Brown tumor is a rare clinical condition of primary hyperparathyroidism that is most frequently caused by a parathyroid adenoma. However, the association of a brown tumor with an atypical parathyroid adenoma is extremely rare. Despite the former cases’ lesions were located in the mandibula, the lesion in this case was in the maxilla.
The rarity and interesting features of brown tumors and atypical parathyroid adenomas are discussed.
Keywords: Brown tumor , Parathyroid adenoma.

Özet

Literatür taramamız sonucuna göre atipik paratiroid adenomuna bağlı brown tümörünün üçüncü olgusunu bildirmekteyiz.
Altmışbeş yaşında bayan hasta sağ yanakta şişlik ve burun tıkanıklığı nedeniyle kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede sağ maksillanın alveoler kısmının ortasında nazal kavitede obstrüksiyona neden olan yaklaşık 2x2 cm ağrısız kitle palpe edildi. Sağ tiroid gland lojunda yaklaşık 5x4 cm ağrısız mobil kitle izlendi. Servikal bölgede herhangi bir lenfadenopati ya da patolojik bulgu saptanmadı. Brown tümör sıklıkla paratiroid adenomunun neden olduğu primer hiperparatiroidizmin nadir görülen bir klinik durumdur. Bununla birlikte, atipik paratiroid adenomu ile ilişkili Brown tümörü çok nadir görülmektedir. Önceki vakaların aksine bizim olgumuzda lezyon mandibulada değil, maksillada yer almaktadır.
Bu yazımızda, atipik paratiroid adenomları ve brown tümörlerin ilginç özellikleri ve nadir görülmesi tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Brown tümör , Paratiroid adenom
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.