Create Account
Forget Password

Authors

Turan Acar
İzmir Katip Çelebi Üniversit...
Ercüment Tarcan
İzmir Katip Çelebi Üniversit...
Kürşat Yemez
İzmir Katip Çelebi Üniversit...
Türkan Atasever Rezanko
İzmir Katip Çelebi Üniversit...
Salih Can Çelik
İzmir Katip Çelebi Üniversit...
Gülden Ballı Ülker
İzmir Katip Çelebi Üniversit...
Murat Kemal Atahan
İzmir Katip Çelebi Üniversit...

Who liked this


Ebru Akay
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hasta...
13.05.2014

Followers


No record

Malignant Fibrous Histiocytoma (Post-Radiation Sarcoma): A Case Report

Malignant Fibrous Histiocytom
Articles > General Surgery
Submitted : 29.03.2014
Accepted : 08.04.2014
Published: 13.05.2014

Abstract

Breast sarcoma is histologically similar to soft tissue sarcomas of the other anatomical regions. Fibrosarcoma, malignant fibrous histiocytoma, liposarcoma, leiomyosarcoma, malignant schwannoma, rhabdomyosarcoma, chondrosarcomas are within this group. In this case report, we have presented a patient with malignant fibrous histiocytoma (MFH) occured on the modified radical mastectomy (MRM) incision scar after radiotherapy. A 41 year-old female, underwent MRM due to left breast cancer in 2003. After the operation she had 6 cycles of chemotherapy and radiotherapy. After a while, because of systemic metastasis (lung, brain, skeletal) she had chemoradiotherapy again. During her clinical follow-up, a mass occured over the incision line and we have excisied the tumor. The pathology report of the tumor has resulted as MFH. Due to pathology report, she had radiotherapy again. In following years she had recurrence in the same area two times. These tumors have also reported as MFH. Clinical presentation of sarcomas are in the form of rapid-growing, large, painless breast masses. Recurrences are very common. Diagnosis can made by tru-cut or excisional biopsy. Primary treatment varies from wide excision to mastectomy. Axillary lymph node dissection is not indicated unless there is a palpable lymphadenopathy.
Keywords: Malignant fibrous histiocytom , Post - radiation sarcoma , Breast cancer

Özet

Meme sarkomları histolojik olarak diğer anatomik bölgelerdeki yumuşak doku sarkomlarına benzerler. Bu grup içerisinde, fibrosarkom, malign fibröz histiyositom, liposarkom, leiomiyosarkom, malign schwannom, rabdomyosarkom, kondrosarkom yer alır. Biz bu yazıda, modifiye radikal mastektomi (MRM) hattında, aldığı radyoterapi sonrası malign fibröz histiyositom (MFH) gelişmiş bir olgumuzu sunmayı amaçladık.
Kırk bir yaşında bayan hastaya 2003 yılında sol meme kanseri nedeniyle MRM yapılmış. Ardından altı kür kemoterapi (KT) ve altı kür de radyoterapi (RT) almış. Sonrasında sistemik (kemik + akciğer + beyin) metastaz nedeniyle tekrardan kemoterapi ve radyoterapi almış. Kontrolleri sırasında, sol memede insizyon hattı boyunca kitle oluştuğu gözlenmiş. Hastanın insizyon hattındaki kitle tarafımızca eksize edilmiştir. Patoloji sonucu, MFH/Postradyasyon Sarkomu, olarak raporlandı. Postoperatif dönemde RT aldı. Sonraki yıllarda aynı bölgede 2 kez nüks gelişti ve bunlar da eksize edildi. Bu eksizyon materyallerinin patolojileri de MFH, olarak raporlandı.
Sarkomların klinik prezentasyonu hızlı büyüyen, büyük, ağrısız meme kitleleri şeklindedir. Nüksler çok sık görülür. Tanı kalın- iğne biyopsisi veya açık biyopsi ile konulur. Primer tedavisi geniş eksizyondan mastektomiye kadar değişir. Palpe edilebilir lenfadenopati olmadıkça aksiller diseksiyon endike değildir.
Anahtar kelimeler: Malign Fibröz Histiyositom , Postradyasyon Sarkomu , Meme kanseri
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.