Create Account
Forget Password

Authors

Zeki Özsoy
Gaziosmanpaşa Üniversitesi T...

Who liked this


No one liked this yet.

Followers


Lipoma on Lips - A Rare Localization: Case Report

Lipoma on Lips
Articles > General Surgery
Submitted : 23.03.2014
Accepted : 30.03.2014
Published : 21.04.2014

Turkish abstract

Lipomlar dudak üzerinde nadir görülür. Burada, dudakta ağrısız kitle şikayeti ile başvuran hastamızı sunmayı amaçladık. 48 yaşında bayan hasta alt dudakta ağrısız kitle şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde alt dudak medialinde 1.5 cm çapta mobil, düzgün sınırlı kitle saptandı. Lokal anestezi altında kitle total enkapsüle eksize edildi. Histopatolojik olarak lipom tanısı konuldu.

Introduction

Lipomlar yumuşak dokuda oldukça sık görülen benign neoplazmlardır. Oral kavitede yalnızca %1-4 oranında görülürler.  En sık bukkal mukozada görülmekte olup dudakta görülmesi oldukça nadirdir1. Burada dudakta ağrısız kitle şikayeti ile başvuran hastamızı sunmayı amaçladık.

Case Report

Kırksekiz yaşında bayan hasta alt dudak medialinde 18 aydır devam eden ağrısız ve yavaş büyüyen şişlik nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Yapılan fizik muayenesinde alt dudak medialinde1.5 cmçapta mobil, düzgün sınırlı kitle palpe edildi. Lokal anestezi altında kitle total enkapsüle eksize edildi (Şekil 1,2).

Şekil 1
Total enkapsüler eksizyon sonrası alt dudak
Şekil 2
Eksize edilen kitle

 

Operasyon bölgesi primer kapatıldı ve kitle Ağrı devlet hastanesi patoloji bölümüne incelenmek üzere gönderildi. Boyutları 12x11x9 mm olan kitlenin histopatolojik incelenmesinde sarı renkli, ince fibröz kapsül ile çevrili, lobüler görünümlü, ince bağ dokusu septumları ile ayrılan ve olgun lipositlerden oluşan benign tümöral oluşum izlendiği rapor edilerek lipom tanısı koyuldu. Nekroz, atipi ya da invazyon saptanmadı. Hastanın  takiplerinde sorun olmadı.

Discussion

Lipomlar matür yağ dokusundan gelişen benign mezenkimal tümörlerdir. İnce fibröz bir kapsülle çevrilidirler. Yumuşak dokuların en sık rastlanan benign tümörü olan lipomlar baş boyun bölgesinde  %15-20 oranında görülür ve %1-4 oranda oral bölgeyi etkiler. Sıklıkla bukkal mukozada görülür. Sırasıyla dil, dudaklar ve ağız tabanı diğer izlendiği bölgelerdir 1,2. Ağrısız, düzgün sınırlı, mobil ve yavaş büyüyen kitlelerdir 3,4. 50-70 yaş arasında sık görülür. Kadınlarda erkeklerden 2 kat daha fazla oranda  olmakla birlikte oral lipomlar erkeklerde daha sıktır 5. Lipomlar küçük lezyonlardan büyük yağ kitlelerine kadar değişik çaplarda olabilirler 6. Histolojik olarak yağ normal dokusuna benzerler. Kalori alımında azalma olduğunda boyutlarında küçülme olmaz. En sık görülen histopatolojik subtip basit lipomlardır. Oral lipomlar kapsülleri ile birlikte total olarak eksize edilmelidirler 7. Total cerrahi eksizyon ile rekürrens oldukça nadirdir. Son zamanlarda özellikle lipomatozis gibi çok sayıda lipomun olduğu ve cerrahi tedavinin mümkün olmadığı durumlarda lipomları küçültmek amacı ile lipoliz özelliği taşıyan fosfatidilkolin enjeksionları kullanılmaya başlanmıştır.

Sonuç olarak lipomlar cerrahi kliniklerinde çok sık karşılaşılan lezyonlar olup dudakta nadir olarak yerleşim gösterirler. Semptom veren lipom ile karşılaşıldığında enkapsüler cerrahi eksizyon ana tedavi seçeneğidir.

References

  1. Fregnani ER, et al. Lipomas of the oral cavity: clinical findings, histological classification and proliferative activity of 46 cases. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2003; 32: 49?53.
  2. Bandéca MC, et al. Oral Soft Tissue Lipomas: A Case Series.,Clinical Practise. www.cda-adc.ca/jcda ? June 2007; 73(5): 431-4.
  3. Adeyi A, et al. Buccal soft tissue lipoma in an adult Nigerian: A case report and literature review . J. Med Case Reports. 2008; 2: 382.
  4. Scariot R, et al. Massive Growth of an İntraoral Lipoma. J Contemp Dent Pract. November 2008; 7(9): 115-121.
  5. De Visscher JG. Lipomas and fibrolipomas of the oral cavity. J Maxillofac Surg 1982; 10: 177-81.
  6. Vasconcelos BC, et al. Lipomas of the oral cavity. Rev Bras Otorrinolaringol 2007; 73(6): 848
  7. Imai et al. Bilateral multiple spindle cell lipomas of the tongue .Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008; 106: 264-9.

Information Presentation

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014. (PS-1131 poster numaralı e-poster olarak kabul edilmiştir)

Keywords : Lipom , Benign tümör , Dudak

Comments

Login for send comment.