Create Account
Forget Password

Authors

Ersan Özbudak
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Tolga Kurt
Çanakkale Onsekiz Mart Ünive...
Ümit Halıcı
Samsun Eğitim ve Araştırma H...
Ercüment Çiftçi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Giant Iliac Artery Aneurysm

Iliac Artery Aneurysm
Articles > Cardiovascular Surgery
Submitted : 17.03.2014
Accepted : 18.03.2014
Published: 02.04.2014

Abstract

Iliac artery aneurysms are rare and difficult to detect. It has got high risk of rupture and death. We report a 75 years-old patient with a giant iliac artery aneurysm. He had complaints of abdominal pain and hematuria. He had concommitant bladder cancer. The patient was successfully treated with endovascular stent-grafting.
Keywords: Iliac artery , Aneurysm , Endovascular treatment

Özet

İliak arter anevrizmalarının tanısı güçtür ve nadir görülürler. Rüptür ve ölüm riski çok fazladır. Bu çalışmada, dev iliak arter anevrizmasına bağlı karın ağrısı ve hematüri şikayetleri olan ve aynı zamanda mesane kanserli 75 yaşındaki erkek hastada gerçekleştirilen başarılı endovasküler stent- greft uygulaması sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: İliak arter , Anevrizma , Endovasküler tedavi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.