Create Account
Forget Password

Authors

Adil Başkıran
İnönü Üniversitesi Turgut Öz...
Volkan İnce
İnönü Üniversitesi, Karaciğe...

Who liked this


Adil Başkıran
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tı...
14.05.2014

Volkan İnce
İnönü Üniversitesi, Karaciğer Nak...
01.04.2014

Followers


Adil Başkıran
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tı...
14.05.2014

Volkan İnce
İnönü Üniversitesi, Karaciğer Nak...
01.04.2014

Isoniazid-Related Acute Liver Failure During Prevantif Chemoprophylaxis: Successful treatment with Living Donor Liver Transplantation

Isoniazid-Related Acute Liver Failure During Prevantif Chemoprophylaxis
Articles > General Surgery
Submitted : 05.03.2014
Accepted : 10.03.2014
Published: 31.03.2014

Abstract

Only drug as a treatment for prevention of tuberculosis with isoniazid prophylaxis is an effective method currently being used. Isoniazid-induced hepatitis, especially in children, is quite a rare side effect and irreversible progress to hepatic failure is even rarer occurrence. This clinical case of an orthotopic liver transplantation is the current treatment approaches. Isoniazid fulminant hepatic failure patients developing 20 month old baby, living donor liver transplantation treated with 2-3 segments is presented.
Keywords: Isoniazid Chemoprophylaxis , Acut liver failure. Living donor liver transplantation

Özet

Tüberkülozdan korunma tedavisi olarak izoniazid ile tek ilaç profilaksisi, halen kullanılmakta olan etkin bir yöntemdir. İzoniazide bağlı hepatit, özellikle çocuklarda, oldukça nadir görülen bir yan etkidir ve irreversible hepatik yetmezliğe ilerlemesi daha da nadir karşılaşılan bir durumdur. Bu klinik tablo gelişmesi durumunda güncel tedavi yaklaşımı ortotopik karaciğer naklidir. Bu yazımızda, izoniazide bağlı fulminan karaciğer yetmezliği gelişen 20 aylık bebek hastanın, segment 2-3 canlı vericili karaciğer nakli ile tedavisi sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: İzoniazid kemoproflaksisi , Karaciğer yetmezliği , Canlı vericili karaciğer nakli
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.