Create Account
Forget Password

Authors

Müge Arıkan
Karabük Devlet Hastanesi
Gülşen Temel
Karabük Eğitim ve Araştırma...
Murat Koç
Karabük Eğitim ve Araştırma...
Volkan Temel
Karabük Eğitim ve Araştırma...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Development of Tachyarrhythmias and Delta Waves During Sedation: Wolff–Parkinson–White Syndrome

Submitted : 22.01.2014
Accepted : 23.01.2014
Published: 19.02.2014

Abstract

Wolff–Parkinson–White syndrome (WPW) is an uncommon cardiac disorder having an aberrant pathway between atria and ventricles. The major goals of analgesia and sedation are to provide pain control and anxiolysis and to facilitate therapeutic and diagnostic interventions. One major problem associated with the anesthetic management of patients with WPW syndrome is the risk of tachyarrhythmias as a result of the presence of the accessory pathway. Therefore it has been suggested that the aim of anaesthetic management should be the avoidance of tachyarrhythmia and sympathetic stimulation. We wanted to discuss, sudden cardiac changes which was developed during the sedation of a woman who was classified as American Society of Anesthesiologists (ASA)I according to physical examination and laboratory findings and had no point in her medical history apart from previous 1 regular caesarean section, the interventions and postoperatively diagnosed WPW syndrome. Especially, we wanted to emphasize that unexpected troubles which can cause morbidity and mortality can be experienced perioperatively in patients who are classified as ASA I during the preoperativly.
Keywords: Wolff-Parkinson-White Syndrome , Sedation , Delta waves

Özet

Wolff–Parkinson–White (WPW) sendromu artium ve ventriküller arasındaki anormal ileti yollarının olduğu, yaygın olmayan bir kardiyak hastalıktır. Sedasyon ve analjezinin temel amacı ağrı ve anksiyete kontrolünü sağlamak, tedavi ve teşhis amaçlı yapılan müdahaleleri kolaylaştırmaktır. WPW sendromlu hastada anestezi yönetimindeki en önemli problem aksesuar yolaktan kaynaklı taşiaritmilerin ortaya çıkması olasılığıdır ve bu nedenle bunlara sebep olabilecek sempatik aktivasyonu önlemek amaçlanır. Fizik muayene ve laboratuvar tetkikleri sonucu American Society of Anesthesiologists (ASA) I sınıfına dahil edilen, özgeçmişinde sorunsuz 1 sezaryen operasyonu dışında özellik bulunmayan olgumuzun, sedasyon sırasında gelişen ani kardiyak değişikliklerini, yapılan müdahaleleri ve postoperatif dönemde konulan WPW sendromu tanısını tartışmayı amaçladık. Özellikle preoperatif anestezik bakım sırasında, ASA I sınıfına dahil edilen hastalarda peroperatif dönemde mortalite ve morbiditeye yol açabilecek beklenmedik sorunlarla karşılaşılabileceğini vurgulamak istedik.
Anahtar kelimeler: Wolff-Parkinson-White Sendromu , Sedasyon , Delta dalgası
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.