Create Account
Forget Password

Authors

Ömer Aydın
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Gürkan Keskin
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Selvet Erdogan
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...
Murat Topdağ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Huge Pleomorphic Adenoma in the Nasal Septum ; A Case Report

Nasal Pleomorphic Adenoma
Articles > Otorhinolaryngology
Submitted : 07.10.2013
Accepted : 29.11.2013
Published: 23.01.2014

Abstract

Pleomorphic adenoma arise most commonly in the major salivary glands. It may also develops in the minor salivary glands, most commonly in the oral cavity. It is relatively rare in the nasal region and more rare in the pharynx, larynx and trachea. Nasal obstruction, nasal discharge are the most common presenting symptoms in the pleomorphic adenoma of the nasal cavity. Treatment of nasal pleomorphic adenoma is total exision with free margin. This paper presented a 70-year-old patient who has been complained of nasal obstruction for 5 years.
Keywords: Pleomorphic adenoma , Nasal septum , Magnetic resonance imaging

Özet

Pleomorfik adenom en sık görülen majör tükürük bezi tümörüdür. Minör tükürük bezlerinde yerleştiğinde ise genellikle oral bölgede görülmektedir. Nasal bölgede nispeten nadir görülmektedir rastlanmaktadır. Daha nadir olarak farinks, larinks ve trakeada da gözlenebilir. Nasal kavite pleomorfik adenomaları genel olarak burun tıkanıklığı, burun akıntısı gibi semptomlar verir. Pleomorfik adenomun tedavisi total eksizyondur. Kliniğimize 5 yıldır zamanla giderek artan burun tıkanıklığı şikayeti ile başvuran 70 yaşındaki erkek hastanın fizik muayenesinde nazal septumda yerleşmiş ve her iki nazal kaviteyi daraltan kitle izlendi. Çekilen maksillofasial magnetik rezonans (MR) görüntülemede T1 ağırlıklı incelemede yumuşak doku intensitesinde, T2 ağırlıklı incelemede periferi yoğun kontrastlanan kitle izlendi. Bu yazıda, nasal bölgesinde yerleşmiş olan kitlenin endoskopik cerrahi ile total olarak eksize edilen 70 yaşındaki erkek hasta sunulmuştur. Kitlenin histopatolojik incelemesinde nazal pleomorfik adenom olduğu rapor edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Pleomorfik adenoma , Nazal septum , Manyetik Rezonans görüntülemesi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.